Personel Formları

Aile Yardım Formu www.turkiye.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

Akademik Personel Yıllık İzin Formu ebys.alanya.edu.tr üzerinden yapılacaktır.

İdari Personel Yıllık İzin Formu ebys.alanya.edu.tr üzerinden yapılacaktır.

FR.209 Aday Memur Staj Formu

FR.210 Aday Memur Yemin Belgesi

FR.211 ADEK Atama Değerlendirme Rapor Formu

FR.212 ADEK Görev Süresi Uzatma Değerlendirme Formu

FR.213 Aile Durumu Bildirimi

FR.214 Aile Yardımı Bildirimi

FR.215 Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu

FR.216 Araştırma Görevlisi Atama Talep Formu

FR.217 Araştırma Görevlisi İlk Atama Dosyası Evrak Kontrol Formu

FR.218 Araştırma Görevlisi-Öğretim Görevlisi Kadro Başvuru Formu

FR.219 Aylıksız İzin İstek Formu

FR.220 Doçent Kadrosu Başvuru Formu

FR.221 Doktor Öğretim Üyesi İlk Atama Dosyası Evrak Kontrol Formu

FR.222 Dr. Öğr. Üyesi Kadrosu Başvuru Formu

FR.223 Hastalık İzin Formu

FR.224 Hizmet Birleştirme Talep Formu

FR.225 Hizmet Pasaportu Talep Formu

FR.226 Hususi Pasaport Talep Formu

FR.227 İlişik Kesme Belgesi (Akademik-İdari Kadrolar İçin)

FR.228 35 Madde Kefalet Senedi-Taahhütname

FR.229 Jüri Üyeliği Ücreti Ödemesine İlişkin Bilgi Formu

FR.230 Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

FR.231 Kurumlararası Geçici Görevlendirme Formu

FR.232 Mecburi Hizmet Talep Formu

FR.233 Nihai Değerlendirme Formu

FR.234 Öğretim Görevlisi Atama Talep Formu

FR.235 Öğretim Görevlisi İlk Atama Dosyası Evrak Kontrol Formu

FR.236 Ön Değerlendirme Formu

FR.237 Personel Kimlik Kartı Başvuru Formu

FR.238 Personel Nakil Bildirimi Formu

FR.239 Personel Yolluksuz Yurtiçi-Yurtdışı Görevlendirme Talep Formu (1-15 Gün)

FR.240 Profesör Kadrosu Başvuru Formu

FR.241 Sevk Tehir Teklif Formu

FR.242 Sözleşmeli Personel (4-B) Başvuru Formu

FR.244 Uzmanlık Belgesi Tescil Kontrol Formu

FR.245 Personel Yolluksuz Yurtiçi-Yurtdışı Görevlendirme Talep Formu (15 Günü Aşan)