Temel Değerler

- Adalet
- Şeffaflık
- Liyakat
- Bilimsel özgürlük
- Toplumsal sorumluluk
- Kalite odaklılık
- Mühendislik etiğine bağlılık
- Toplumsal ve evrensel değerlere saygı