Fakülte Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Komisyonu

Doç. Dr. Sefa YILDIRIM Başkan
Prof. Dr. Mehmet GÜMÜŞ Üye
Prof. Dr. Fikri Serdar GÖKHAN Üye
Doç. Dr. İsmail TOPCU Üye 
Doç. Dr. Tuğba AKTAR KÜÇÜKASLAN Üye
Doç. Dr. Ayşe ERDOĞAN Üye
Doç. Dr. Murat AKSEL Üye
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem DÜLGERBAKİ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Özge ÖZTİMUR KARADAĞ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Fırat ARSLAN Üye