Kalite Komisyon Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Fatih DARICIK (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Kemal YÜCE  (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Özer DEMİR (Üye)
Arş. Gör. Utku GÜNEŞ (Üye)
Alper KARADÖL (Fakülte Sekreter V.)