Fakülte Laboratuvar Komisyonu

Doç. Dr. Aslı GİRAY                              Başkan
Doç. Dr. İsmail TOPCU                         Üye
Doç. Dr. Bertan BEYLERGİL Üye
Dr. Öğr. Üyesi Fırat ARSLAN           Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ercan Şerif KAYA                     Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ziba GÜLEY                               Üye
Dr..Öğr. Üyesi Çiğdem DÜLGERBAKİ             Üye
Dr. Öğr.Üyesi Ümit Akın USLU                       Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TOKAÇ Üye