OVER KANSERİNDE STARD4’ÜN EKSPRESYON SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ PROJESİ SONUÇLANMIŞTIR

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümünde görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Aslı Giray, ALKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü  tarafından desteklenen “Over Kanserinde STARD4’ün Ekspresyon Seviyelerinin Belirlenmesi” başlıklı münferit araştırma projesini başarıyla sonuçlandırdı.

 

Giray, “Dünyada her yıl 14 milyon kanser vakası görülmektedir, bu vakalardan 8 milyonu ölümle sonuçlanmaktadır. The World Cancer Report’a göre, 2020 yılında yeni kanser vakalarının yaklaşık 15 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Ancak kanser karşısında çaresiz değiliz çünkü; teknolojideki gelişmeler ve hedefe yönelik tedaviler sonucu kanser tedavisindeki başarı oranları %20’lerden %70’lere ulaşmıştır. Şimdiye kadar, over kanseri hücrelerinde ya da diğer kanser tiplerinde STARD4 ile ilgili fonksiyonel herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Yapılan bu proje, STARD4’ün hücre ölümü yanıtını ve over kanseri hücrelerinde mitokondriyel fonksiyonunun nasıl düzenlediğinin detaylı bir şekilde ortaya konulması açısından bir ön çalışma niteliğindedir. Projede, açıklanması hedeflenen ana soru: STARD4’ün over kanser hücrelerinde ekspresyonu ne düzeydedir? sorusudur. Bu soruya cevap bulmak için aşağıdaki şekilde 2 spesifik alt amaç belirlendi:

Spesifik alt amaç 1: Over kanseri hücre hatlarının oluşturulması: Projede OVCAR3, OVCAR4, OVCAR5, OVCAR8, HeyA8, SKOV3, IGROV1, TOV112D over kanseri hücre hatları kullanıldı. Bu hücreler çoğaltıldı ve stokları elde edildi.

Spesifik alt amaç 2: Over kanseri hücre hatlarında STARD4’ün ekspresyonunun belirlenmesi: Buradaki amaç, STARD4’ün over kanseri hücrelerinde ekspresyon seviyelerinin analiz edilmesidir. Bunun için Western Blot yöntemi kullanılmıştır.” şeklinde ifade etti.  

Giray’ın, yaptıkları bu çalışmada,  normal hücre hattında düşük miktarda STARD4 ekspresyonunun gözlenmesi ve diğer taraftan kanser hücre hatlarında yüksek miktarda ekspresyon olmasının çok önemli bir sonuç olduğunu belirtti. STARD4’ün over kanserindeki moleküler mekanizmalar ile ilgili olarak TÜBİTAK’a sunulmak üzere çok daha kapsamlı bir proje hazırladığını ve bu projeden elde ettikleri bu ön datanın kendileri için çok önemli bir veri olduğunu ve bu verileri kullanarak önümüzdeki ay içinde TÜBİTAK 3501 programına başvuru yapılacağını belirtti.

 

Değerli öğretim üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Eski Site