FARKLI DEMLEME YÖNTEMLERİNİN ALANYA-GAZİPAŞA EKOLOJİK KOŞULLARINDA YETİŞEN CİSTUS SP. BİTKİSİNDE BİLEŞENLERE ETKİSİ PROJESİ SONUÇLANDI

Yürütücülüğünü Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Tuğba AKTAR’ın yaptığı, proje ekibinde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Armağan KAYA ve Ardahan Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Zehra Tuğba MURATHAN’ın yer aldığı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün (BAP) desteği ile "Farklı Demleme Yöntemlerinin Alanya-Gazipaşa Ekolojik Koşullarında Yetişen Cistus sp. Bitkisinde Bileşenlere Etkisi" başlıklı münferit araştırma projesi başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

 

Dünyada fonksiyonel gıda tüketimine artan ilgi ve günümüzde sağlıklı beslenme bilincinin artması ile hem doğal hem de besinsel enerji ihtiyacına ek bir fonksiyon (antioksidan gıdalar gibi) içeren gıdaların tüketimi oldukça ilgi gören bir araştırma konusudur. Gıdalara “fonksiyonel” özellik kazandıran bileşikler, bazı durumlarda gıdada doğal olarak bulunabilir ya da proses sırasında fizikokimyasal yapıya uygun miktar ve süreçlerde eklenebilir. Bu aşamada amaç faydalı bileşeni arttırmak olabileceği gibi bazen negatif özellikleri azaltmakta olabilir. Fonksiyonel gıdalar, sağlıklı bireyler tarafından katma değer olarak tüketilirken, metabolik hastalıkları olan veya metabolik hastalık riski bulunan bireylerde sağlıklarını geri kazanmak veya kötüye gidişatını engellemek amacıyla tüketilirler.

 

Alanya Gazipaşa ekolojik koşullarında fonksiyonel olarak nitelendirilebilecek birçok gıda bulunmaktadır. ALKÜ BAP biriminin desteklediği bu projede, yerel halk tarafından faydalı olduğuna inanılan ve farklı birçok türü bulunan Cistus sp. bitkisi araştırma konusu olarak belirlenmiştir. Proje kapsamında, çay olarak tüketilen Cistus sp. bitkisinin faydalı bileşenlerinden; antioksidan, fenolik madde ve C vitamini içeriklerinin, sıcak ve soğuk ekstraksiyondan etkilenip etkilenmediği araştırılmış ve elde edilen sonuçlar neticesinde sıcak demleme yönteminin daha fazla faydalı bileşen içerdiği ortaya konmuştur. Bu bulgular neticesinde zaten yerel tüketimi yaygın olan bu bitkinin en ideal ekstraksiyon yöntemi belirlenmiş olmasının yanı sıra, ürün literatüre kazandırılmak suretiyle önce ulusal boyutta, takiben de uluslararası pazarda kendine yer bulabilecektir. Ayrıca bulunan veriler genişletilerek ileride yapılacak ilgili araştırmalarda daha kapsamlı bir şekilde değerlendirilebilecektir.

 

Değerli öğretim üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

Eski Site