ALKÜ RAFET KAYIŞ MÜHENDISLIK FAKÜLTESI YURTDIŞI ARAŞTIRMA VE PROJE SEMINERLERI DEVAM EDIYOR

ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Yurtdışı Araştırma ve Proje Seminerlerinin 4.sü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TOKAÇ tarafından gerçekleştirildi.

 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TOKAÇ konuşmasında, "Manyetik ve manyetik olmayan türlerden oluşturulan bazı alaşımlardaki ferromanyetizma, kimyasal bozukluğun varlığı ile aktive edilebilir. Bu mekanizma, en yakın komşu manyetik atomların sayısındaki artışa ve bozukluk bölgelerinin varlığından dolayı elektronik bant yapısındaki yerel değişikliklere bağlıdır. Bu kimyasal bozukluğu yaratmak için kimyasal olarak sıralanmış ferromanyetik olmayan alaşımın enerjik iyonlarla çarpışmasına maruz bırakılması gereklidir. Çarpışma sırasında iyonların oluşturduğu çarpışma basamakları, sıralı yerlerinden atomları vurur ve eşlik eden boş pozisyonlar, oda sıcaklığında atomların termal difüzyonu yoluyla rastgele doldurulur. Böylece sıralı haldeki ferromanyetik olmayan yapı, metastabil katı bir hal geçişine uğrar ve ferromanyetik hale gelir. Bu şekilde, ince atomik yer değiştirmelerle tetiklenen FeRh alaşımının doygunluk mıknatıslanmasındaki büyük artıştan yararlanarak yüksek oranda çözünmüş manyetik yapıların desenini görebiliriz. Aktive edilmiş manyetizasyonun atomik yer değiştirmelere karakteristik ve hassas bağımlılığı, 50 nm altı bir modelleme çözünürlüğü gösterir." dedi.

Eski Site