ALKÜ RAFET KAYIŞ MÜHENDISLIK FAKÜLTESI YURTDIŞI ARAŞTIRMA VE PROJE SEMINERLERI DEVAM EDIYOR

ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Yurtdışı Araştırma ve Proje Seminerlerinin 5.si Dr. Öğr. Üyesi Ziba GÜLEY tarafından gerçekleştirildi.

Dr. Öğr. Üyesi Ziba GÜLEY konuşmasında, "Her peynir çeşidinin kendine özgü fiziksel, kimyasal özelliklerinin, tat ve aromasının oluşmasında peynir mikroflorasının önemli rolü vardır. Peynirin üretimi ve olgunlaşması sırasında etkin rol oynayan mikroorganizmaların bilinmesi, peynirin olgunlaşmasında, tat, aroma ve yapısının oluşmasında rol oynayan biyokimyasal reaksiyonların açıklanabilmesi, kalite kusurlarının önlenebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, geleneksel peynirleri endüstriyel boyutta üretime aktarırken, peynirin kendine özgü özelliklerini kaybetmeden, standart kalitede ve sağlık açısından güvenli bir ürün olarak üretimine yardımcı olacak uygun starter kültürlerin oluşturulması için de önemlidir. Yeni nesil dizileme yöntemleri son yıllarda peynir mikroflorasının tanımlanmasında da kullanılmaya başlanmıştır. Binlerce nükleotid dizisinin hızlı ve doğru bir şekilde analiz edilmesine imkan veren bu yöntemler, bilinen tüm türlerin yanı sıra kültüre dayalı yöntemlerle tespiti mümkün olmayan, az sayıdaki tür ve cinsleri de tespit edebilmekte, dolayısıyla incelenen ortamın mikrobiyal popülasyonu hakkında ayrıntılı bilgi sağlamaktadır." dedi.

Eski Site