ALKÜ RAFET KAYIŞ MÜHENDISLIK FAKÜLTESI YURTDIŞI ARAŞTIRMA VE PROJE SEMINERLERI DEVAM EDIYOR

ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Yurtdışı Araştırma ve Proje Seminerlerinin 3.sü Dr. Öğr. Üyesi Umut TOSUN tarafından gerçekleştirildi.

Dr. Öğr. Üyesi Umut TOSUN konuşmasında, "Bilgisayar Bilimi uygulamaları, genellikle verinin etkin bir biçimde depolanması ve getirilmesi ile ilgilenirler. Geleneksel veritabanlarının iyi tanımlanmış yapısı, gereken sorgu nesnelerine İlişkisel Veritabanı paradigmasını kullanarak etkin bir şekilde erişmeyi sağlar. Fakat günümüzde görüntü, video, ses klibi ve metin dökümanı gibi yapısal olmayan ve karmaşık veri ile uğraşmanın zorluklarıyla karşılaşılmaktadır. Multimedya Veri Edinme, Veri Madenciliği, Görüntü tanıma, Makina Öğrenmesi, Bilgisayar Görüsü, Biyomedikal Veritabanları karmaşık verinin etkin bir biçimde yönetilmesini gerektiren alanlardır. Karmaşık ve yapısal olmayan veri çoğu zaman iyi tanımlanmış parçalara bölünememekte ve tam bir eşleme sorguları tanımlamak için uygulanamamaktadır. Bunun yerine, kullanılacak bir sorgu nesnesi ya da prototip nesne sağlayarak benzer nesneleri veritabanının getirmesini sağlayan benzerlik araştırması kullanılmaktadır. Bu çalışmada benzerlik araştırması yöntemlerinin süper bilgisayar ortamında paralel hale getirilerek sağlık ile ilgili veritabanlarına uygulanması hedeflenmiştir. Kullanılan ada paralel ve sahip/köle modellerinin geliştirilerek farklı algoritmalara modellenmesi hedeflenmektedir." dedi.

 

 

Eski Site