ALKÜ RAFET KAYIŞ MÜHENDISLIK FAKÜLTESI YURTDIŞI ARAŞTIRMA VE PROJE SEMINERLERI DEVAM EDIYOR

ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Yurtdışı Araştırma ve ProjeSeminerlerinin 2.si Dr. Öğr. Üyesi Nihan TOKAÇ tarafından gerçekleştirildi.

Dr. Öğr. Üyesi Nihan TOKAÇ konuşmasında, "Filogenetik ağaçlar canlılar arasındaki ilişkileri gösteren diyagramlardır. Yeni nesil DNA dizilme yöntemiyle organizmalardaki mutasyonlar tanımlanmaya başlanmıştır. Sonuç olarak ağaç yapısı yetersiz kalmış olup, yerine mutasyonları, yatay gen transferlerini, hibrid olayları görebildiğimiz filogenetik ağlar kullanılmaya başlanmıştır. Filogenetik ağların kurulumu iki şekilde olmaktadır: mesafeye ve olasılıklara bağlı olarak . Bu çalışmada olasılıklara bağlı yöntem kullanılmış olup, SNAQ ağ kurulum metodunun geliştirilmesi hedeflenmiştir ." dedi.

Eski Site