ALKÜ RAFET KAYIŞ MÜHENDISLIK FAKÜLTESI YURTDIŞI ARAŞTIRMA VE PROJE SEMINERLERI BAŞLADI

ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Yurtdışı Araştırma ve ProjeSeminerlerinin 1.si Dr. Öğr. Üyesi Özge ÖZTİMUR KARADAĞ tarafından gerçekleştirildi.

Dr. Öğr. Üyesi Özge ÖZTİMUR KARADAĞ konuşmasında, "Bir ortak ile yürütülen eylemleri koordine etmek için sürekli bir sensorimotor sinyal değişimi gerekir. İnsanlar bu becerileri bebeklik ve erken çocukluk dönemlerinde çoğunlukla yetenekli bir partner ile işbirliği yaparak taklitle öğrenme ve aktif katılımla kazanırlar. Etkileşim sırasında eşini tahmin etme ve adapte olma yeteneğine ihtiyaç duyarlar. Bu çalışmada, bu fikirleri bir robotun gözlemsel ve  kinestetik yöntemlerle eğitildiği bir insan-robot etkileşimi ortamında inceledik. Bu amaçla önerdiğimiz derin öğrenme sistemi ile 1) insan-robot etkileşimindeki gömülü hareketi modelleme, 2) bu etkileşimde insanın hareketini tahmin etme, 3) insan hareketine uyumlu olacak şekilde robota ait hareket parametrelerini belirleme işlemlerini gerçekleştirdik. Önerilen sistemi insan-insan ve insan-robot etkileşimlerinden topladığımız veriler üzerinde test ettik. İnteraktif sosyal etkileşimlerde, öngörücü ve uyarlanabilir bileşenlerin ve düşük seviye soyutlamaların önemini deneysel olarak gösterdik." dedi.

 

 

 

 

Eski Site