Mazeret Sınavları Hakkında

Mazeret Sınavları Hakkında

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında mazeretleri nedeniyle ara sınavlara katılamayan öğrencilerin ek te belirtilen usül ve esaslar çerçevesinde Mazeret Sınavı formunu doldurarak Dekanlığımıza başvuru yapmaları gerekmektedir. 

 

Mazeret Sınavlarının Uygulanışıyla İlgili Usul Ve Esaslar

Mazeret Sınavı Formu


  • 07 Kasım, 2021