Koronavirus Salgını Nedeniyle Kayıt Dondurma Talepleri Hakkında

Koronavirüs salgını nedeniyle  ikametgahlarına dönen öğrencilerimiz, bulundukları yerlerde internet erişimi, bilgisayar temini vb. olanaklarının olmaması gerekçesiyle,  2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi kayıt dondurma talebinde bulunabileceklerdir. 
 
Başvurular 17.04.2020 tarihine kadar Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapabilecektir.  Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden kayıt dondurma talebinde bulunamayacak durumda olan öğrencilerimizin aşağıda belirtilen kayıt dondurma dilekçesini ekinde kimlik fotokopisi olacak şekilde posta ya da kargo yoluyla 17.04.2020 tarihine kadar dekanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.
 
Eski Site