2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Döneminde Staj Yapması Gereken Öğrencilerimizin Dikkatine

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Döneminde Staj Yapması Gereken Öğrencilerimizin Dikkatine

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Döneminde Staj Yapması Gereken Öğrencilerimizin Dikkatine

 

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Döneminde Staj Yapması Gereken Öğrencilerimizin Dikkatine 

Fakülte Staj Esasları aşağıda belirtilmiştir.

1.YAZ DÖNEMİNDE STAJ HAKKINDA GENEL BİLGİ ALABİLİR MİYİM?

STAJ ÖNCESİ

Staj Esaslarının ilgili maddeleri gereğince, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı yaz döneminde staj başvuruları aşağıda belirtilen süreler içerisinde ve belirtilen dönemler için yapılacaktır. 

Aşağıda belirtilen başvuru süresinde ve belirtilen dönemler için yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden staj kabulü alan öğrenciler için dönem kısıtlaması bulunmamaktadır.

2022 Yaz Dönemi Staj Takvimi

1.Dönem

Staj Dönemi

Son Başvuru Tarihi

Staj Yapılabilecek Tarih Aralığı

1.Dönem

12 Haziran 2023

03 Temmuz 2023- 31 Temmuz 2023

 

2.Dönem

Staj Dönemi

Son Başvuru Tarihi

Staj Yapılabilecek Tarih Aralığı

2.Dönem

10 Temmuz 2023

01 Ağustos 2023 - 31 Ağustos 2023

 

 Yukarıda belirtilen dönemlerde staj yapacak öğrenciler,

  1. Staj Üst Yazı Belgesi
  2. Yabancı uyruklu öğrenciler için Sigorta Taahhütname Dilekçesi,(Islak imzalı olmalı)
  3. İlgili bölüm başkanlıklarınca istenilen diğer evraklar,( Eksik doldurulan kısımlar tekrar değerlendirmeye alınmayacaktır.)

        Son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Staj Başvuru Formu’na istenen belgelerin yüklemesini elektronik ortamda ve PDF formatında yapmalıdır.

     4. Öğrenci Bilgi Sisteminde “Ders ve Dönem İşlemleri” kısmında bulunan “Staj Başvurusu” alanına staj bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.

Evrakların eksiksiz olarak Staj Başvuru Formu’na ulaşmasına takiben bölüm başkanlıklarından uygunluk onayı alınacak ve sigorta giriş işlemleri yapılacaktır. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi staj başlangıç tarihinden üç gün öncesine kadar öğrenci bilgi sisteminde kayıtlı e-posta adreslerine elektronik ortamda gönderilecektir.

STAJ SONRASI

Staj yapan öğrencilerin staj yaptıkları her ay için ayrı ayrı olacak şekilde Puantaj düzenlemeleri ve her ay sonunda ve staj bitiminde muhendislik.staj@alanya.edu.tr  adresine en geç üç (3) gün içinde elektronik ortamda ve PDF formatında göndermeleri gerekmektedir.

2.STAJIMI PROJE ÖDEVİ OLARAK YAPABİLİR MİYİM?

2019-2020 yaz dönemi ve 2020-2021 yaz dönemlerinde uygulanan staj yerine Proje Ödevi uygulaması 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı yaz döneminde yapılmayacaktır.    

3.YAZ DÖNEMİ DIŞINDA STAJ YAPABİLİR MİYİM?

YAZ DÖNEMİ DIŞINDA KİMLER STAJ YAPABİLİR?

Fakülte Staj Esasları ilgili maddeleri gereğince,

  • Staj, esas olarak eğitim‐öğretim faaliyetlerinin yapılmadığı; Yaz Döneminde yapılır.
  • Öğrenci Eğitim‐Öğretime devam ettiği sürece staj yapamaz. Ancak,

         *Derslerini tamamlamış ve mezuniyet için sadece staj eksiği kalmış olan    öğrenciler,

         *İkinci öğretimde öğrenim gören öğrenciler,

         *Derslerini tamamlamış fakat başarısız olduğu dersler dolayısıyla aktif dönemde ders kaydı olan öğrenciler derslere devam zorunlulukları olmamak kaydıyla, 

           Bölüm Staj Komisyonu’nun uygun görüşü ile akademik takvimdeki dönem içinde (aynı ay içinde başlayıp bitirmek koşuluyla) stajlarını yapabilirler.

STAJ ÖNCESİ

Yukarıda belirtilen şartları sağlayan öğrenciler, Staj Üst Yazı Belgesi ve ilgili bölüm başkanlıklarınca istenilen diğer evrakları düzenleyerek 20 gün öncesinden Staj Başvuru Formu adresine elektronik ortamda ve PDF formatında göndermeleri, ayrıca Öğrenci Bilgi Sisteminde “Ders ve Dönem İşlemleri” kısmında bulunan “Staj Başvurusu” alanına staj bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeleri gerekmektedir. 

Evrakların eksiksiz olarak Staj Başvuru Formu ulaşmasına ve ayrıca Öğrenci Bilgi Sisteminde “Ders ve Dönem İşlemleri” kısmında bulunan “Staj Başvurusu” alanına staj bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde girilmesine takiben bölüm başkanlıklarından uygunluk onayı alınacak ve sigorta giriş işlemleri yapılacaktır. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi staj başlangıç tarihinden üç gün öncesine kadar öğrenci bilgi sisteminde kayıtlı e-posta adreslerine elektronik ortamda gönderilecektir.

STAJ SONRASI

Staj yapan öğrencilerin staj yaptıkları her ay için ayrı ayrı olacak şekilde Puantaj düzenlemeleri ve her ay sonunda ve staj bitiminde muhendislik.staj@alanya.edu.tr adresine en geç üç (3) gün içinde elektronik ortamda ve PDF formatında göndermeleri gerekmektedir.

Staj Değerlendirmelerinin yapılabilmesi için Staj Defteri ve Staj Değerlendirme Formu’nun staj bitiminden sonra (30) gün içerisinde öğrenci işleri birimine şahsen ya da posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir.

4.YURTDIŞINDA STAJ YAPABİLİR MİYİM?

KİMLER YURTDIŞINDA STAJ YAPABİLİRLER?

Fakülte Staj Esaslarının ilgili maddeleri gereğince, Uygun staj yeri bulma sorumluluğu tümüyle öğrenciye aittir. Öğrenciler, yurt içinde veya yurt dışında Bölüm Staj Komisyonu tarafından uygun görülen kamu ve/veya özel sektöre ait işletmelerde staj yapabilirler. Yurt dışında staj yapacak öğrenciler, staj yapacakları ülkenin mevzuatları çerçevesinde iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta yaptırmak ve bu konuda staja başlamadan önce Fakültemize Sigorta Taahhüt Dilekçesi vermek zorundadırlar. Yurt dışında staj yapacak öğrencilerin iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortaları Fakültemiz sorumluluğunda değildir.

STAJ ÖNCESİ

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı yaz döneminde yurtdışında staj yapacak öğrenciler. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar dönemi sona erdiği tarihten başlayarak 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılının başlayacağı tarihe kadar dönem kısıtlaması olmadan istedikleri tarihlerde staj yapabilirler. 

Yukarıda belirtilen dönemde yurtdışında staj yapacak öğrencilerin Staj Üst Yazı Belgesi, Sigorta Taahhüt Dilekçesi (İlgili ülkenin mevzuatları çerçevesinde iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta yapılacağına dair),  ve ilgili bölüm başkanlıklarınca istenilen diğer evrakları düzenleyerek 20 gün öncesinden Staj Başvuru Formu'na elektronik ortamda ve PDF formatında göndermeleri, ayrıca Öğrenci Bilgi Sisteminde “Ders ve Dönem İşlemleri” kısmında bulunan “Staj Başvurusu” alanına staj bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeleri gerekmektedir.


  • 02 Mayıs, 2023