Fast Access

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Döneminde Staj Yapması Gereken Öğrencilerimizin Dikkatine

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Döneminde Staj Yapması Gereken Öğrencilerimizin Dikkatine

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Döneminde Staj Yapması Gereken Öğrencilerimizin Dikkatine 

Fakülte Staj Esasları aşağıda belirtilmiştir.

 

  1. YAZ DÖNEMİ STAJ HAKKINDA GENEL BİLGİ

 

1.1 STAJ ÖNCESİ

Staj Esaslarının ilgili maddeleri gereğince, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı yaz döneminde staj başvuruları aşağıda belirtilen süreler içerisinde ve belirtilen dönemler için yapılacaktır. 

Aşağıda belirtilen başvuru süresinde ve belirtilen dönemler için yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden staj kabulü alan öğrenciler için dönem kısıtlaması bulunmamaktadır.

2023-2024 Yaz Dönemi Staj Takvimi

Staj Dönemi

Son Başvuru Tarihi

Staj Yapılabilecek Tarih Aralığı

1. Dönem

10 Haziran 2024

01 Temmuz 2024 - 31 Temmuz 2024

2.Dönem

8 Temmuz 2024

01 Ağustos 2024 - 31 Ağustos 2024

 

 Yukarıda belirtilen dönemlerde staj yapacak öğrencilerin,

Son başvuru tarihi mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen belgeleri elektronik ortamda ve PDF formatında kendi öğrenci e-postaları üzerinden ve bir defaya mahsus olmak üzere aşağıda belirtilen ilgili forma yüklemeleri gerekmektedir. 

Not:  Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin Staj Üst Yazı Belgesi dışında istediği belgelere ulaşmak için tıklayınız.

https://muhendislik.alanya.edu.tr/staj-uygulama-esaslari/staj/

 

  • Öğrenci Bilgi Sisteminde “Ders ve Dönem İşlemleri” kısmında bulunan “Staj Başvurusu” alanına staj bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.

Evrakların eksiksiz olarak ilgili Staj Başvuru Formu’na yüklenmesinin ardından bölüm başkanlıklarından uygunluk onayı alınacak ve sigorta giriş işlemleri yapılacaktır. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi staj başlangıç tarihinden üç gün öncesine kadar öğrenci bilgi sisteminde kayıtlı e-posta adreslerine elektronik ortamda gönderilecektir.

1.2 STAJ SONRASI

Staj yapan öğrencilerin staj yaptıkları her ay için ayrı ayrı olacak şekilde Puantaj düzenleyerek   her ay sonunda ve staj bitiminde muhendislik.staj@alanya.edu.tr  adresine en geç üç (3) gün içinde elektronik ortamda ve PDF formatında göndermeleri gerekmektedir. Puantajlarını zamanında göndermeyen öğrenciler o dönemde staj yapmamış olarak değerlendirileceklerdir. Stajlarını tamamlayan öğrencilerin  Staj Defteri, Staj Değerlendirme Formu  ve Puantaj belgesinin asıllarını kapalı tek zarf içinde eğitim-öğretim başladıktan sonra  ilan edilecek tarihlere  kadar  öğrenci işleri birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

2.YAZ DÖNEMİ DIŞINDA STAJ  HAKKINDA GENEL BİLGİ

YAZ DÖNEMİ DIŞINDA KİMLER STAJ YAPABİLİR?

Fakülte Staj Esasları ilgili maddeleri gereğince,

  • Staj, esas olarak eğitim‐öğretim faaliyetlerinin yapılmadığı; Yaz döneminde yapılır.
  • Öğrenci Eğitim‐Öğretime devam ettiği sürece staj yapamaz. Ancak, Derslerini tamamlamış ve mezuniyet için sadece staj eksiği kalmış olan öğrenciler,
  • Derslerini tamamlamış fakat başarısız olduğu dersler dolayısıyla aktif dönemde ders kaydı olan öğrenciler derslere devam zorunlulukları olmamak kaydıyla, 

Bölüm Staj Komisyonu’nun uygun görüşü ile akademik takvimdeki dönem içinde (aynı ay içinde başlayıp bitirmek koşuluyla) stajlarını yapabilirler.

2-1. STAJ ÖNCESİ

Yukarıda belirtilen şartları sağlayan öğrenciler, Staj Üst Yazı Belgesi ve ilgili bölüm başkanlıklarınca istenilen diğer evrakları düzenleyerek 20 gün öncesinden ilgili muhendislik.staj@alanya.edu.tr adresine  elektronik ortamda ve PDF formatında göndermeleri, ayrıca Öğrenci Bilgi Sisteminde “Ders ve Dönem İşlemleri” kısmında bulunan “Staj Başvurusu” alanına staj bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeleri gerekmektedir. 

 

Evrakların eksiksiz olarak ilgili Staj Başvuru Formu ulaşmasına ve ayrıca Öğrenci Bilgi Sisteminde “Ders ve Dönem İşlemleri” kısmında bulunan “Staj Başvurusu” alanına staj bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde girilmesine takiben bölüm başkanlıklarından uygunluk onayı alınacak ve sigorta giriş işlemleri yapılacaktır. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi staj başlangıç tarihinden üç gün öncesine kadar öğrenci bilgi sisteminde kayıtlı e-posta adreslerine elektronik ortamda gönderilecektir.

2-2. STAJ SONRASI

Staj yapan öğrencilerin staj yaptıkları her ay için ayrı ayrı olacak şekilde Puantaj düzenlemeleri ve her ay sonunda ve staj bitiminde muhendislik.staj@alanya.edu.tr adresine en geç üç (3) gün içinde elektronik ortamda ve PDF formatında göndermeleri gerekmektedir.

Staj Değerlendirmelerinin yapılabilmesi için Staj Defteri ve Staj Değerlendirme Formu’nun staj bitiminden sonra (30) gün içerisinde öğrenci işleri birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3.YURT DIŞINDA STAJ HAKKINDA GENEL BİLGİ

KİMLER YURTDIŞINDA STAJ YAPABİLİRLER?

Fakülte Staj Esaslarının ilgili maddeleri gereğince, uygun staj yeri bulma sorumluluğu tümüyle öğrenciye aittir. Öğrenciler, yurt içinde veya yurt dışında Bölüm Staj Komisyonu tarafından uygun görülen kamu ve/veya özel sektöre ait işletmelerde staj yapabilirler. Yurt dışında staj yapacak öğrenciler, staj yapacakları ülkenin mevzuatları çerçevesinde iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta yaptırmak ve bu konuda staja başlamadan önce Fakültemize Sigorta Taahhüt Dilekçesi vermek zorundadırlar. Yurt dışında staj yapacak öğrencilerin iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortaları Fakültemiz sorumluluğunda değildir.

3.1 STAJ ÖNCESİ

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı yaz döneminde yurt dışında staj yapacak öğrenciler. 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar dönemi sona erdiği tarihten başlayarak 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılının başlayacağı tarihe kadar dönem kısıtlaması olmadan istedikleri tarihlerde staj yapabilirler. 

Yukarıda belirtilen dönemde yurtdışında staj yapacak öğrencilerin, Staj Üst Yazı Belgesi  Sigorta Taahhüt Dilekçesi (İlgili ülkenin mevzuatları çerçevesinde iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta yapılacağına dair),  ve ilgili bölüm başkanlıklarınca istenilen diğer evrakları düzenleyerek 20 gün öncesinden aşağıda belirtilen Staj Başvuru Formu'na elektronik ortamda ve PDF formatında yüklemeleri, ayrıca Öğrenci Bilgi Sisteminde “Ders ve Dönem İşlemleri” kısmında bulunan “Staj Başvurusu” alanına staj bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeleri gerekmektedir.

Yurtdışı stajı için Yurtdışı Staj Başvuru Formu

 

3.2 STAJ SONRASI

Yurt dışında staj yapan öğrencilerin staj değerlendirmelerinin yapılabilmesi için Staj Defteri ve  Staj Değerlendirme Formu belgesinin asıllarını  kapalı tek zarf içinde eğitim-öğretim başladıktan sonra  ilan edilecek tarihlerde öğrenci işleri birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

4- CUMHURBAŞKANLIĞI KARİYER KAPISI ÜZERİNDEN YAPILACAK STAJLAR HAKKINDA GENEL BİLGİ

4.1 STAJ ÖNCESİ

2024 yılı Ulusal Staj Başvuru Programına 10.03.2024 tarihine kadar başvurularını yapmış ve kabul almış olan öğrenciler, kabul almış oldukları işletme tarafından staj başlamadan önce Dekanlığımıza resmi yazı iletilmiş olması kaydıyla dönem kısıtlamasına girmeden resmi yazıda belirtilen tarih aralığında stajlarını yapabilirler.

Bu kapsamda staj yapacak öğrencilerin Dekanlığımıza iletilecek  resmi yazının yanı sıra staj başlama tarihinden 20 gün öncesine kadar  aşağıda belirtilen form üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

Kariyer Kapısı için Kariyer Kapısı Staj Başvuru Formu

4.2 STAJ SONRASI

2024 yılı Ulusal Staj Başvuru Programı kapsamında staj yapan öğrencilerin staj değerlendirmelerinin yapılabilmesi için Staj Defteri, Staj Değerlendirme Formu ve Puantaj belgesinin asıllarını  kapalı tek zarf içinde eğitim-öğretim başladıktan sonra  ilan edilecek tarihlerde öğrenci işleri birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

 


  • 10 June, 2024