Öğrenci Değişim Programları

 • Erasmus
 • Farabi
 • Mevlana
 • Uluslararası İlişkiler Ofisi
 • Uluslararası İlişkiler Ofisi

        Uluslararası ofis; Üniversitemizin uluslararası üniversiteler, araştırma merkezleri ve kurumları ile yapılan çalışmaları ve anlaşmaları en etkin ve verimli şekilde koordine etmek; tüm uluslararası kurumların, özellikle Avrupa Birliği'nin ilgili kuruluşlarının desteklediği eğitim, araştırma ve kültür fonlarını üniversitemiz bünyesinde etkin şekilde kullanmak, projelere dönüştürmek; ilgili konularda Üniversitemiz yönetimine, akademik personelimize ve öğrencilerimize danışmanlık hizmeti vermek; tüm bu çalışmaları öğretim elemanlarımızın, öğrencilerimizin ve tüm mensuplarımızın faydalanabileceği şekilde yapılandırmak, planlamak ve yürütmek amacı ile kurulmuştur.

   

   

   

  ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ ORGANİZASYON YAPISI

  ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KOORDİNATÖRÜ

  Prof. Dr. Leyla HARPUTLU

  harputlu@alanya.edu.tr

  Erasmus Koordinatörü

  Yrd. Doç.Dr. Sezin ZENGİN FARIAS MARTINEZ

  manolya.oner@alanya.edu.tr

  Farabi Koordinatörü

  Yrd. Doç.Dr. Armağan KAYA

  armagan.kaya@alanya.edu.tr

  Mevlana Koordinatörü

  Yrd. Doç. Dr. Zuhal GÖK DEMİR

  zuhal.demir@alanya.edu.tr

  Uluslararası İlişkiler Ofisi Sorumlusu

  Uzman Petek ÖZSOY GÜNGÖR

  petek.ozsoy@alanya.edu.tr

   

  Uluslararası İlişkiler Ofisi Sorumlusu

  Dr. Kamran HASHEMI

  kamran.hashemi@alanya.edu.tr

   

   

  Eski Site