RAFET KAYIŞ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2018-2019 GÜZ SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi 2018-2019 Güz Seminerleri, Dr. Öğr. Üyesi Hacı TAŞMAZ’ın Algısal Filtre Bankası Temelli Konuşma Pekiştirme üzerine yaptığı sunumla devam etti.

Dr. Öğr. Üyesi Hacı TAŞMAZ, "Bir konuşma(ses) alma cihazı gürültülü bir ortamda kullanıldığında, altyapı gürültüsünden dolayı iletilen konuşma sinyalinin kalitesi ve işitile bilirliği azalmaktadır. Bu azalma özellikle mobil haberleşmede çok rahatsız edici boyutlarda olabilmektedir. Bu tür haberleşme cihazlarında konuşma pekiştirme algoritmalarının kullanımı sıklıkla tavsiye edilmektedir. Amaç, kayda değer bozulmaya sebep olmadan, konuşmanın işitile bilirliğini ve kalitesini iyileştirirken altyapı gürültüsünü ve dinleyicilerin yorgunluğunu azaltmaktır. Konuşma pekiştirmenin gerekli olduğu alanlar genel olarak; araç içi telefonlar, cep telefonları, uçak ya da helikopter kokpitleri, otomatik konuşma tanıma sistemleri (ASR) ve işitme cihazlarıdır. Son zamanlarda, konuşma pekiştirme konusunda çalışan araştırmacılar sıklıkla insan işitme sisteminin(kulak) özel bir psiko-akustik modeline dayanan (Bark veya Mel ölçeği gibi) algısal filtre bankaları (perceptual filterbanks) kullanmaktadırlar. Bunun arkasındaki motivasyon şudur. İnsan işitme sisteminin psiko akustik modelini bir filtre bankasının içine yerleştirmek, konuşmanın işitile-bilirliğinin ve algısal kalitesinin iyileştirilmesine yol açabilir. Bu çalışmada insan işitme sisteminin psiko-akustik modelini (Bark ölçeği) içeren, alt-örneklemesiz Dalgacık Paket Dönüşümü (CB-UWPT) temelli bir konuşma pekiştirme yöntemi önerilmektedir." dedi.

Eski Site