RAFET KAYIŞ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2018-2019 BAHAR SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi 2018-2019 Bahar Seminerleri, Dr. Öğr. Üyesi Işık ÇİÇEK’in Etik Değerler Profilinde Sektörel Karşılaştırma üzerine yaptığı sunumla devam ediyor.

Dr. Öğr. Üyesi Işık ÇİÇEK ,"Günümüzde işletmelerin karşı karşya kaldıkları rekabetçi iş çevresi ve karar verme sürecini zorlaştıran belirsizlik ortamı kurum, grup ve birey düzeyinde doğru kararların alınmasını ve sergilenecek davranışları daha da zorlaştırmakta; doğru ve yanlışın ne olduğu ve birbirine dönüşümü bireylerin değer yargılarına bağlı bir form almaktadır. Bu açıdan işletmeler, çalışanlar tarafından sergilenmelerini istedikleri doğru davranışların hukukun kesin olarak yapılmasını/yapılmamasını belirttiği alan dışında nasıl olacağını etik ilkelerle tanımlamaktadırlar. Çalışanlarca sergilenmesi istenen etik davranışlar işletmenin kar elde etmek ve sürekliliğini sağlamak olarak belirtilen nihai amaçlarından sapmadan, hatta bu amaçlara katkı sağlayabilecek nitelikte olup, işletmenin yer aldığı sektör, alt iş kolu, organizasyon yapısı, kurucu yöneticilerin bireysel hayat değerleri, vizyon, misyon ve stratejilere bağlı değişebilecektir. Seminerde üretim ve hizmet sektörü alt iş kollarında faaliyet gösteren işletmelerden belirlenmiş olanların etik değerleri ile ilgili betimleyici bulgular sunularak gerçekleştirilen nitel analiz sonuçları hakkında bilgi verilecektir." dedi.

Eski Site