RAFET KAYIŞ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2018-2019 BAHAR SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi 2018-2019 Bahar Seminerleri, Dr. Öğr. Üyesi İrem KÜÇÜKOĞLU’nun Bézier Eğrileri ve Makine Öğrenmesi Tabanlı Bir Algoritma üzerine yaptığı sunumla devam ediyor.

Dr. Öğr. Üyesi İrem KÜÇÜKOĞLU ,"Bernstein baz fonksiyonları yardımıyla inşa edilen Bézier eğrileri, otomotiv sektöründe çalışan Fransız mühendis Pierre Bézier tarafından 1960'lı yıllarda araç gövdesi ve motor tasarımı üzerinde çalışırken tanımlanmış ve tanımlandığı günden beridir Bilgisayar Destekli Geometrik Tasarım (CAGD) uygulamalarından, bilgisayar grafiklerine, oyun ve animasyon tasarımından, mühendisliğin neredeyse tüm alanlarına kadar kendine bir kullanım alanı bulmuştur. Bu eğrilerin en güzel uygulamalarından biri, bazı lazer yazıcılarda harfleri ve diğer sembolleri temsil etmek için kullanılmasıdır ve bu da Bézier eğrilerini, Optik Karakter Tanıma (OCR) uygulamalarında çok önemli bir yere yerleştirmektedir. Çok iyi bilinmektedir ki De Casteljau algoritması, Bézier eğrilerinin rekürsif(özyineli) olarak inşa edilmesini sağlayan anlaşılır ve kolay uygulanabilir bir algoritmadır. Bu nedenle araştırmacılar her geçen gün Bézier eğrilerini bu algoritma ile inşa ederek kullanan yeni uygulamalar ve yöntemler geliştirmektedirler. Bu seminerde, ilk olarak Bézier eğrileri ve De Casteljau algoritması hakkında genel bir bilgi verilecek ve bu bilgiler ışığında bilgisayarlı görü ve makine öğrenmesi tabanlı bir algoritma ile Bézier eğrilerinin nasıl kullanıldığını gösteren bir insan yüzü ifadesi tanıma uygulaması adımları hakkında bilgiler verilecektir." dedi.

Eski Site