Misyon

Dinamik ve uluslararası tecrübeye sahip kadrosunun gücüyle, günümüzün gerektirdiği bilim ve teknoloji eğitimini almış, kazandığı niteliklerle ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak, toplumsal ve evrensel değerlerimizin bilincinde mühendisler yetiştirmek ve toplum yararı için bilimsel araştırmalar yapmaktır.

Eski Site