ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SINAV SONUCU

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
SINAV SONUCU
İlgili kadroya başvuran adaylardan ön değerlendirme sonucuna belirlenen adaylar; 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (19 Eylül 2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklik) 12. maddesi gereğince;  "Sınav jürisi değerlendirmesinde; ALES notunun %30’unu (merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde; son iki yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir), lisans mezuniyet notunun %30’unu, yabancı dil puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35’ini (merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde; son iki yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir), lisans mezuniyet notunun %30’unu ve giriş sınavı notunun %35’ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler.” hükmü gereğince Sınav Jürisi değerlendirme yapmıştır.
Kurum Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Birim/Fakülte/Bölüm Mühendislik Fakültesi/ Endüstri Mühendisliği
Kadro Unvanı Araştırma Görevlisi
Kadro Derecesi 6
Kadro Adedi 1
Sınav Tarihi 17.01.2017
SINAVA TABİ TUTULAN ADAYLAR
Sıra No Adı ve Soyadı ALES Yabancı Dil  Lisans Mezuniyeti Giriş Sınav Notu (A+B+C+D) Değerlendirme Notu Sonuç
Puan (A) Puanın %30’unu Puan (B) Puanın %10’unu 100'lük Sistem Notu (C) Puanın %30’ unu Puan (D) Puanın %30’unu
1 Ayşe Nur KARABAYIR 82,027 24,6082 68,75 6,875 77,83 23,349 60,00 18 72,832175 Kazandı(Asil)
2 Sefa YATAĞANBABA 86,54 25,9619 58,75 5,875 62,66 18,798 65,00 19,5 70,134883 Kazandı(Yedek)
3 Muhammet İkbal KAYA 81,332 24,3997 82,50 8,25 73,4 22,02 35,00 10,5 65,169738 Kazanamadı
4 Mehmet Buğra ODABAŞ 81,223 24,367 73,75 7,375 59,16 17,748 45,00 13,5 62,989993 Kazanamadı
5 Tolga GEDİKLİ 85,474 25,6421 62,50 6,25 86 25,8 Girmedi 0 57,692059 Sınava Katılmadı
6 Şule Meryem CEYLAN 84,338 25,3015 70,00 7 77,6 23,28 Girmedi 0 55,581463 Sınava Katılmadı
7 Ahmet Tuğrul BAKIR 90,557 27,1672 68,75 6,875 66,16 19,848 Girmedi 0 53,890187 Sınava Katılmadı
8 Abdurrahman ÖCAL 82,308 24,6925 58,75 5,875 59,86 17,958 Girmedi 0 48,525547 Sınava Katılmadı
Eski Site