Yüksek Lisans Programı

Hakkında

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği yüksek lisans programı; Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nden 23 Nisan 2015 tarihinde ayrılarak, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde öğrenci kabulüne devam etmiştir. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı lisansüstü programı olup, tezli olarak lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim vermektedir.

 

Vizyon

Tüm mühendislik disiplinlerinin temel girdisi olan mühendislik malzemelerinin üretimi, şekillendirilmesi, korunması, karakterizasyonu konularında öncü nitelikte, uluslararası düzeyde kabul edilen bilimsel araştırmalar yapabilecek, akademik formasyon kazanmış, farklı disiplin alanlarından edindiği bilgilerini bütünleştirip yorumlayarak, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanıp özgün yeni bilgiler oluşturabilecek insan gücünü yetiştirmek.

 

Misyon

Misyonumuz, yenilikçi, akılcı ve üretken bir eğitim ve araştırma ortamı sağlayarak, etik değerleri özümsemiş, ulusal ve uluslararası alanlarda karşılaşılan mühendislik problemlerine çözüm üretebilecek bireyleri yetiştirmektir. Aynı zamanda, mühendislik malzemeleri ile ilgili alanlarda, nitelikli bilimsel yetkinliğe ulaşmış ve araştırma-geliştirme yetisine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen, tercih edilen ve saygın insan gücünü yetiştiren bir program olmak ve bunun sürekliliğini sağlamaktır.

 

 

Kayıtlı Öğrenciler;

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı’nda şuan kayıtlı öğrenci sayımız 19 (on dokuz)’dur.

 

Eski Site