ÇAP-Değişim Programları

 

Çift Anadal Programı

Akademik olarak başarılı olan öğrencilerimizin fakültemiz içerisindeki diğer bölümlerde uzmanlaşmaya olanak sağlayan “Yan Dal Programı” ve ikinci bir programda lisans diploması almayı mümkün kılan “Çift Ana Dal Programı” ndan yararlanmaları mümkündür.

 

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

Erasmus Programı

Ülkemizin Avrupa Birliği’ne uyum süreçleri açısından kültürel yakınlaşmanın önemli yollarından biri olan Erasmus programlarına, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’de katkıda bulunmaktadır. Üniversitelerarası yapmış olduğu ikili anlaşmalar sayesinde Bölümümüz Avrupa Üniversiteleri’nde eğitim alacak öğrenci sayısını her geçen gün arttırmayı hedeflemektedir. Bu program ile kültürel ve bilimsel entegrasyon ve çok disiplinli bilimsel çalışmalar gerçekleştirilmesi, öğrencilerin eğitimlerine ve vizyonlarına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

 

Erasmus Programı Bölüm Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Arife YURDAKUL

 

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

https://uio.alanya.edu.tr/#

 

 

 

Mevlana Programı

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.

Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.

Değişim programına katılmak isteyen Metalurji ve Malzeme Mühendisliği öğrencileri en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.

 

Mevlana Programı Bölüm  Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Arife YURDAKUL

 

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

https://uio.alanya.edu.tr/#

 

 

Farabi Programı

Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

Farabi Değişim Programına katılan öğrencilere karşılıksız burs, öğretim üyelerine de ek ders ödemesi yapılmaktadır.

Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

 

Farabi Programı Bölüm  Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Fatma AYDIN ÜNAL

 

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

https://uio.alanya.edu.tr/#

 

 

Eski Site