Bölüm Hakkında

 

 

 Tarihçe   

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü ilk olarak Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı Alanya Mühendislik Fakültesi’nde 2014 yılında “Malzeme Bilimi ve Mühendisliği” adı altında öğrenci almaya başlamıştır. Üniversitemizin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 31 Mart 2015 tarihinde kabul edilen ve 23 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 6640 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna” uyarınca, 2809 sayılı kanuna eklenen “Ek Madde 161” gereğince Antalya’nın Alanya ilçesinde kurulması ile birlikte Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ne bağlanmıştır. 2015 yılında “Metalurji ve Malzeme Mühendisliği” ismiyle öğrenci kabulüne devam ederek, 2016 ve 2017 yıllarında aynı program adı altında sırasıyla 31 ve 41 adet öğrenci alımı yapmak suretiyle bütün kontenjanlarını doldurma başarısı göstermiştir.

 

Bölümümüzün amacı;  araştırıcı, yeniliklere açık, yaratıcı, özgüven sahibi, sürekli öğrenen ve bilgilerini doğru olarak kullanan, evrensel ve toplumsal etik değerler ile çevre koruma bilincine sahip, bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda bilim, sanayi ve teknolojiye katkılar sağlayabilen Metalurji ve Malzeme Mühendisleri yetiştirmektir.

 

 

Misyon

Misyon; Ulusal ve uluslararası düzeyde metalurji ve malzeme bilimi alanındaki ilgili kuruluşlarda çalışabilecek, yaratıcı, kendini geliştiren ve özgün, üstün becerilere sahip bilimsel bilgi birikimi ile birlikte sosyal alanda da kendini geliştirebilen mühendisleri yetiştirmektir.

 

Vizyon

Vizyon; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin Metalurji ve Malzeme Bilimi alanında uluslararası standartlarda çalışabilecek ve almış olduğu mühendislik eğitimini somut bir çıktıya dönüştürebilecek bireyler yetiştirmektir.

 

Kontenjan, Taban ve Tavan Puanları

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Programında eğitim süresi 4 yıl olup, öğrencilerimiz isteğe bağlı “İngilizce Hazırlık Programı” alabilmektedir. Bölümümüzün kontenjanı 2017 yılında 40 + 1 kişi olup MF-4 puan türünde öğrenci almaktadır. Bölümümüze geçmiş yıllarda giriş yapılan puanlar ve kontenjanları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bölüm Başkanı                                                                                                                  

 

Adı Soyadı: Doç. Dr. Hilmi YURDAKUL

Görev: Bölüm Başkanı

Birim: Mühendislik Fakültesi

Bölüm: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

E-Posta: hilmi.yurdakul@alanya.edu.tr      

Telefon: 0(242) 510 60 60 / 2550

 

 

 

 

 

 

GENEL BİLGİLER

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü metal, seramik, polimer ve kompozit yapıya sahip olan malzeme türlerinin makro düzeyden atomik seviyeye kadar uzanabilen seviyede görüntü sağlayan çeşitli mikroskoplar ile içyapılarını, gelişmiş son teknolojik analitik ve spektroskopik esaslı çeşitli analitik cihazlar kullanarak kimyasal ve fiziksel içeriklerini, özel cihazlarla ölçülebilen mekanik, elektronik, optik, manyetik özelliklerini tespit ederek gerçek hayatta bu malzemelerin kullanımı için tasarım ve üretim süreci gelişimini sağlar.

 

 

 

Neredeyse bütün mühendislik disiplinlerinin ortak paydası malzemedir ve malzemesiz bir mühendislik düşünülemez. Bu sebeple, “Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü” birçok farklı mühendislik dalı ile ilişki içerisinde olup çok disiplinli bir bölümdür. Örneğin; Metalurji ve Malzeme Mühendisliği’nde eğitim alan bir öğrenci Havacılık ve Uzay Mühendisliği’ne ilgi duyuyorsa “Havacılık Malzemeleri”, tıpa ilgi duyuyorsa “Biyomedikal Malzemelere” Elektrik Elektronik Mühendisliği’ne ilgi duyuyorsa “Elektro Seramikler” alanında ayrıca çalışma fırsatına sahiptir.

Birçok mühendislik alanında ve diğer alanlarda üstün özelliklere sahip yeni tasarımların yapılabilmesi ancak yeni malzemelerin geliştirilmesi ile mümkün olabilmektedir.  Nanoteknoloji, nükleer teknoloji, yarı iletken teknolojileri, yeni enerji kaynakları (bor, hidrojen, yenilenebilir enerji vb.), biyomalzemeler ve elektroseramikler gibi birçok alanda son yıllarda ortaya çıkan gelişmeler de bunun bir sonucudur.

 

 

 

 

Özellikle son yıllarda, gerek dünyada gerekse ülkemizde Metalurji ve Malzeme Mühendisliği’nin önemi giderek artmış ve bunun sonucunda bu alanda eğitim alan insanlar geçmişe göre daha yüksek oranlarda birçok farklı üretim sektöründe istihdam fırsatı bulmuşlardır. Ülkemizin başta Demir-Çelik endüstrisi olmak üzere, otomotiv, beyaz eşya, döküm sanayi, sağlık sektörü, havacılık ve savunma sanayi, nanoteknoloji, biyoteknoloji, seramik ve cam sanayi, refrakter sektörü, maden sanayi ve makine imalat sektörü gibi birçok alandaki gelişimi gerek endüstride gerekse kamu alanında Metalurji ve Malzeme Mühendislerinin istihdamına yönelik ihtiyacı devam edecektir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü üniversite, laboratuvar ve sanayi ortamında araştırmayı seven öğrenciler için en uygun bölümlerden bir tanesidir. Ayrıca, ülkemizin 2023 vizyonu doğrultusunda hedeflerine ulaşmasında öncelikli alanlar içerisinde yer alan nanoteknoloji, otomotiv sanayi ve ileri teknoloji malzemeleri doğrudan Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin birincil çalışma konuları arasında yer almakla beraber, bölümümüzden mezun olacak öğrencilerimize hem kendilerini hem de ülkemizi bulunduğu konumdan daha üst sıralara yükseltmede bu nedenle büyük rol düşmektedir.

 

 

 

 

NEDEN ALANYA VE ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ?

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi kurulduğu günden beri her geçen gün kendini geliştiren genç, dinamik, nitelikli bir üniversitedir. Üniversitemiz yeni kurulan ve kurulma aşamasında olan laboratuvarları ile son teknolojiye sahip üstün donanımlı cihazlar sayesinde eğitim-öğretim olanaklarına sahiptir.  Her geçen gün sayısı sürekli artan dinamik akademik kadrosu ile hem ulusal hem de uluslararası düzeyde nitelikli bilimsel araştırmalara imza atmaktadır.

 

Üniversitemiz evrensel değerlere bağlı, insanlığa hizmet merkezli bir yönetim anlayışı ile eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve sosyo-kültürel faaliyetler yapan, karşılaşılabilecek sorunları aklın ve bilimin süzgecinden geçiren, öncelikli olarak içinde bulunduğu şehrin olmak üzere, bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli bireyleri yetiştiren bir üniversite olarak, toplumun huzur ve refahının artırılmasına yönelik çözüm, değişim, dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınmasına öncülük etmektir.

Tercihlerinizi yaparken hayatınızın belki de en önemli ve yerine hiçbir zaman eşleniğini koyamayacağınız en az 4 yılınızı geçireceğiniz şehrin ve üniversitenin olanaklarını göz önünde bulundurarak bir değerlendirme yapmanızı tavsiye ediyoruz. Hatta tercihlerinizi yapmadan önce şehirleri, üniversiteleri ve bölümleri imkanlarınız ölçüsünde ziyaret ediniz. Bu bakımdan, Alanya Ülkemizin en modern ilçelerinden biri olup, nüfus ve sahip olduğu imkanlar açısından birçok ilden büyük bir yerleşim yerimizdir. Turizm bölgesinde yer alması sebebiyle en az büyük şehirler kadar sosyal olanaklar sunmaktadır.

 

Çok yakın bir zaman önce hizmete açılan Gazipaşa Alanya Havalimanı ile birlikte artık Alanya’ya ulaşmak dakikalarla söylenmektedir. İstanbul ve Ankara doğrudan uçuşları ile Alanya’ya her iki büyük ilimizden ortalama 65 dakikada ulaşmak mümkündür (Havacılık firmalarına bağlı olarak daha kısa da sürebilmektedir). Üniversite yerleşkemiz ise Gazipaşa-Alanya Havalimanına sadece 36,7 km uzaklıkta bulunmaktadır. Bununla birlikte, her ne kadar sanayi şehri olmasa da her biri bir sanayi devi olan Antalya, Konya ve Mersin illerine ait üçgene çok yakın olması, yine Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kayseri gibi sanayi bölgelerine ulaşılabilirlik açısından büyük bir potansiyele sahip olması Alanya’yı nitelikli öğrenciler yetiştiren bir cazibe merkezi konumunda tutmaktadır. Bu noktada doğa ile iç içe, sosyal olanaklar bakımından zengin Alanya’da hem eğitim hem de kültür birikimi sağlayan bir kurum olduğu için tercihlerinizi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nden yana kullanabilirsiniz.

 

Gazipaşa-Alanya Havalimanı Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Alanya Belediyesi Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Eski Site