Yüksek Lisans Programı

İşletme Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı 

İşletme mühendisliği Anabilim Dalı altında 2 ayrı yüksek lisans programı yürütülmektedir. Bunlardan ilki 2012 yılında öğrenci alımına başlamış olan işletme mühendisliği tezli yüksek lisans programıdır. 2017-2018 güz dönemine kadar 2 öğrenci yüksek lisans eğitimlerini başarıyla tamamlamıştır. Halen 16 öğrenci yüksek lisans programında tez aşamasındadır. Ayrıca 7 öğrenci yüksek lisans programına kabul edilmiş olup, bilimsel hazırlık aşamasındadır.

Üniversitelerin mühendislik fakülteleri, Orman Mühendisliği faküleleri ve ziraat mühendisliği fakültelerinden 4 yıllık mühendislik diplomasına sahip bütün mezunların programa başvurma hakları mevcuttur.

 

Yüksek lisans programına kaydolan öğrenciler 4 farklı alanda uzmanlaşabilirler.

1. Pazarlama

2. Üretim ve İşletme Mühendisliği Tasarımı

3. Veri analizi ve modelleme

4. Yönetim

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İşletme mühendisliği anabilim dalı altında yürütülen bir diğer yüksek lisans programı tezsiz iş sağlığı ve güvenliği yüksek lisans programıdır. 2014 yılı bahar yarıyılında program başlamıştır. Her yarıyılda 30 öğrenci kabul etmektedir. Programı başarıyla en çok 3 yarıyılda tamamlayan ve yasal şartları sağlayan yüksek lisans mezunları B seviyesi iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı sınavına direkt girme hakkına sahiptir. 2017-2018 akademik eğitim öğretim yılında 24 öğrenci programa kayıt yapmaya hak kazanmıştır. Program eğitim ve öğretime başladığından bu yana 30 öğrenci programı başarıyla tamamlamıştır.

 

Eski Site