Programlar

Çift Anadal Programı

 
İşletme mühendisliği öğrencileri birinci ve ikinci sınıf sonunda yönetmelikteki şartları sağlamaları bağlamında;

 

1. Endüstri Mühendisliği

2. Bilgisayar Mühendisliği

3. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği programlarında çift anadal veya yandal yapma hakkına sahiptirler.

 

 

Erasmus Programı

İşletme mühendisliği bölümü öğrencileri erasmus kapsamında italya’da yer alan Sannio Üniversitesinde (University of Sannio) bir yıla kadar (iki yarıyıl), değişim anlaşmasında faydalanabilirler. Erasmus kapsamındaki diğer Avrupa ülkelerinde yer alan üniversiteler ile yeni antlaşma çalışmaları devam etmektedir. Bu sayede İngilizce dışında ikinci bir yabancı dil, yeni kültür, yeni kişiler ve yeni üniversiteler tanıma imkanı öğrencilere bölüm tarafından sağlanmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

https://uio.alanya.edu.tr/#

 

 

 

Mevlana Programı

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.

Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.

Değişim programına katılmak isteyen İşletme Mühendisliği öğrencileri en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

https://uio.alanya.edu.tr/#

 

 

Farabi Programı

Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

Farabi Değişim Programına katılan öğrencilere karşılıksız burs, öğretim üyelerine de ek ders ödemesi yapılmaktadır.

Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

https://uio.alanya.edu.tr/#

 

Eski Site