Staj

Gıda Mühendisliği bölümü öğrencilerinin derslerde kazandıkları bilgi ve becerilerini pratik çalışmayla pekiştirmesi, kuruluşları yerinde tanıması, bu kuruluşlarda bizzat çalışarak gözlem yapması ve yeni kazanımlar elde etmesi için "Laboratuvar" ve "İşletme/Proses" olmak üzere iki zorunlu stajı bulunmaktadır.   Staj uygulama esasları olarak Uygulama Esaslarını, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Staj Uygulama Esasları dikkate alınmakla birlikte, bölüm içi gerekli staj evrakları aşağıda sunulmuştur.

 

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Staj Uygulama Esasları için tıklayınız.

 

Staj Esasları

EK-G1 Staj Onay Formu

EK-G2 Rapor Şablonu

EK-G3 Staj Rapor Kapsamı

Eski Site