Bölüm Hakkında

 

TARİHÇE 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 31 Mart 2015 tarihinde kabul edilen ve 23 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 6640 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu” uyarınca, 2809 sayılı kanuna eklenen “Ek Madde 161” gereğince kurulmuş olup Gıda Mühendisliği Bölümü olarak 2017 yılında 35+5 (yurtdışı kontenjanı) kişilik kontenjan ile öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır. Bölümümüz %100 ingilizce eğitim vermektedir.

MİSYONUMUZ

Gıda Mühendisliği Bölümünün temel misyonu; başta insanlık yararına çalışmak ve bununla birlikte kaliteli ve katma değeri yüksek güvenli gıda üretilmesini sağlamak için; tasarım, Ar-Ge ve denetim becerilerine sahip Gıda Mühendisleri mezun etmektir. Ayrıca kazandıkları mühendislik becerileri ile toplum sağlığı ilkesiyle temel güvenlik ve etik ilkeleri gözeterek sorumluluk sahibi mühendisler olmalarını sağlamaktır.

VİZYONUMUZ

Bölümümüzün vizyonu, öğrencilerine dinamik gelişim yaklaşımıyla lisans eğitim veren, bilimsel araştırmalar yapan, edindiği becerileri insanlık yararına sunan ve kullanan uluslararası düzeyde öncü ve ilkeli bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ

 

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba AKTAR                                                                                                       

 

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba AKTAR Gıda Mühendisliği ünvanını Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden 2010 yılında almaya hak kazanmıştır. 2010 yılından MEB'in sağladığı "YLSY" bursunu almaya hak kazanmış ve Birleşik Krallıktaki Leeds Üniversitesinden 2011 yılında Yüksek Lisans, 2012 yılında ise Doktora eğitimi için kabul edilmiştir. Lisansüstü eğitimini tamamlayarak Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümüne Dr. Öğr. Üyesi olarak 2016 yılında göreve başlamıştır. Dr. Tuğba Aktar'ın SCI ve SCI-Exp. kapsamındaki uluslararası tanınmış dergilerde basılmış 8 makalesi, ve çok sayıda kongre ve bilimsel toplantıda sözlü, poster bildirisi bulunmaktadır. 2017 yılından itibaren ALKÜ Gıda Mühendisliği Bölümünün Bölüm Başkanlığını yürütmektedir. 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Manolya Eser ÖNER        

Dr. Öğr. Üyesi Manolya Eser ÖNER, 2004 yılında Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünde lisans eğitimini mühendislik fakültesi birincisi olarak tamamlamıştır. Mezuniyet sonrasında A.B.D.’de California Üniversitesi-Davis, Kimya Mühendisliği ve Malzeme Bilimi Bölümünden araştırma bursu kazanarak 3 ay süre ile gıda süspansyonlarında viskozite ölçümü ile ilgili çalışma yapmıştır. 2005-2010 yılları arasında A.B.D.’de Pennsylvania State Üniversitesi, Ziraat ve Biyoloji Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmış, 2007 yılında yüksek lisans, 2010 yılında doktora eğitimini tamamlamıştır. 2011-2013 yılları arasında A.B.D. Tarım Bakanlığı Araştırma Merkezi, Hilo, Hawaii’de tropik meyve ve sebzelerin işlenmesinde gıda işleme teknolojileri uygulaması ile ilgili projelerde doktora sonrası araştırmacı olarak görev yapmıştır. 2013-2016 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmış, elek altı bulgurun Türk tipi kuskus üretiminde kullanılması isimli projede araştırmacı olarak yer almıştır. Bu süre içerisinde, A.B.D.’de Gıda Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü, Illinois Teknoloji Enstitüsü Gıda Bilimi ve Beslenme Bölümü, Chicago, Illinois’de misafir araştırmacı olarak 3 ay süre ile ısıl olmayan gıda işleme teknolojilerinin düşük nem oranına sahip gıdalara uygulaması üzerine çalışma yapmıştır. Eylül 2016 yılından itibaren ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünde görev yapmaktadır. Gıda işleme mühendisliği alanında birçok çalışmalar yapmış olan Dr. Öğr. Üyesi Manolya Eser ÖNER’in uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış 10 adet makalesi, uluslararası kitaplarda basılmış 2 adet kitap bölümü, ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış 2 adet makalesi ve çok sayıda uluslararası toplantılarda sunduğu bildirisi bulunmaktadır.​

 

Dr. Öğr. Üyesi Ziba GÜLEY

Dr. Öğr. Üyesi Ziba GÜLEY, lisans eğitimini 1997 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümünde tamamlamıştır. 1998 yılında kısa bir süre Özsümer Gıda ve San. Tic. Aş.’de çalıştıktan sonra Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Süt Teknolojisi Anabilim Dalında lisansüstü eğitimine başlamış, 2001 yılında Yüksek lisans derecesini ve 2008 yılında “Doğal Üretilen Küflü Peynirden İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Aflatoksin B1 ve Aflatoksin M1 üzerine Etkisinin Araştırılması” konulu tez çalışmasını başarıyla tamamlayarak Doktora derecesini almıştır. 1998-2000 yılları arasında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. 2010 yılında Balkan Süt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’de Ziraat Mühendisi, 2010-2014 yılları arasında Ege üniversitesi, Ödemiş Meslek Yüksekokulu, Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programında öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 2011 yılında, Irlanda’da bulunan University College Cork Gıda ve Beslenme Bilimleri Bölümünde 1 ay süreyle, 2012 ve 2013 yıllarında ise Irlanda’da Teagasc Moorepark Gıda Araştırma Merkezinde sırasıyla 1,5 ve 2 ay süreyle, peynir kimyası, peynir mikrobiyolojisi, laktik asit bakterilerinin genetik yöntemlerle tanımlanması konularında misafir araştırmacı olarak çalışmalar yapmıştır. 2015 yılında TÜBİTAK 2219 Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında 7,5 ay süreyle Teagasc Moorepark Gıda Araştırma Merkezinde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmış, bazı geleneksel peynirlerimizin mikroflorasının metagenomik incelemesi, laktik asit üretiminden sorumlu türlerin ve probiyotik özellik gösteren laktik asit bakterilerinin belirlenmesi üzerine araştırmalar yapmıştır. Türkiye’ye döndükten sonra 2015-2017 yılları arasında Avrasya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünde Öğretim Üyesi olarak çalışmıştır. Nisan 2017 den beri ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Gamze TOYDEMİR ŞEN

Dr. Öğretim Üyesi Gamze TOYDEMİR ŞEN 2006 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Bütünleşik doktora programını İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nde 2013 yılında tamamlamıştır. Doktora çalışmaları sırasında, Wageningen Üniversitesi Plant Research ve Wageningen Üniversitesi Food & Biobased Research araştırma enstitülerinde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Doktora araştırması, vişne nektarı üretiminin antioksidan madde profili ve biyoyararlılığı üzerine etkisi konusundadır. Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi 2013 yılı En İyi Tez Ödülü’ne layık görülmüştür. 2014-2015 yılları arasında Wageningen Üniversitesi Food & Biobased Research ve Wageningen Üniversitesi Host-Microbe Interactomics araştırma enstitülerinde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır. Doktora sonrası çalışmalarında, farklı gıda ürünlerindeki biyoaktif bileşenlerin AHR-Nrf2 hücresel antioksidan savunma ve detoksifikasyon metabolizması üzerine etkisini araştırmıştır. Dr. Öğretim Üyesi Gamze TOYDEMİR ŞEN’in uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış 14 adet makalesi, uluslararası bilimsel toplantılarda sunduğu 24 adet bildirisi, uluslararası kitaplarda basılmış 4 adet kitap bölümü ve ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış 6 adet makalesi bulunmaktadır. 

 

 

 

GIDA MÜHENDİSLİĞİ NEDİR?

Gıda Mühendisliği, yüksek bir ivmeyle gelişmekte olan gıda endüstrisinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, dinamik gelişme gösteren disiplinlerarası bir mühendisliktir. Gıda mühendisliği programı mezunları, gıdaların üretimi, işlenmesi, paketlenmesi ve dağıtılmasında modern bilim ve mühendislik gerekliklerini uygularlar ve proje mühendisi, işletme mühendisi, yatırım uzmanı, danışman veya kalite kontrol uzmanı gibi unvanlarla çalışmaktadırlar.

 

 

Açıklama: Açıklama: food engineer ile ilgili görsel sonucu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi altında 2017 yılında kurulmuş ve % 100 İngilizce eğitim veren Gıda Mühendisliği Bölümünün Mezunları, gerek özel sektörde gerekse kamu kurumlarında öncü, yaratıcı ve girişimci yönlerini kullanarak üretim, tasarım ve süreç gelişimini destekleyeceklerdir. Bunlara ek olarak hayat boyu öğrenme yeteneği olan mezunlarımız lisansüstü eğitimlerine devam ederek kendilerini profesyonel olarak geliştirebilirler.

ALKÜ Gıda Mühendisliğini tercih edecek adaylar, matematik, biyoloji, fizik ve özellikle kimya bilgisine sahip, ekonomi ile ilgili, disiplinlerarası doğası gereği, okumaya ve araştırmaya meraklı, yenilikleri takip edebilen, gelişime açık bireyler olmalıdırlar.

 

Açıklama: Açıklama: food engineer ile ilgili görsel sonucu

 

ALKÜ Gıda Mühendisliği mezunlarından beklentimiz;

  1. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip,
  2. Temel mühendislik bilgisini uygulayabilen,
  3. Analiz işlemlerini tasarlayıp, uygulayan ve verileri analiz edebilen,
  4. Süreç tasarım becerisine sahip,
  5. Disiplinlerarası doğası gereği, farklı disiplinlerle takım çalışması yapabilen,
  6. Yaşam boyu öğrenmeye gereksinim duyan ve sürekli kendini geliştiren,
  7. Çağın toplumsal ve evrensel sorunları hakkında bilgi sahibi olan bireyler olmalarıdır.​

 

Gıda Mühendisliği Bölümü 2017-2018 Faaliyet Raporu için lütfen tıklayınız

Eski Site