Bölüm Hakkında

  

 

“SAĞLIK, MOLEKÜLER ve HÜCRESEL MÜHENDİSLİK ÖNCELİKLİ ALANIMIZ”

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), TBMM’de 31 Mart 2015 tarihinde kabul edilen ve 23 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 6640 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” uyarınca, 2809 sayılı kanuna eklenen “Ek Madde 161” gereğince Antalya’nın Alanya ilçesinde kurulmuştur. Takip eden süreç içerisinde Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi’nde Genetik ve Biyomühendislik Bölümü açılmıştır.

Yükseköğretim (YÖK), son 10 yıl içerisinde açılan yeni üniversiteler için öncelikli alanlar tahsis etmektedir. Mart 2016 tarihinde, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. Yekta Saraç ve ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’nın yanı sıra 8 üniversitenin Rektörlerinin katıldığı toplantı neticesinde, ALKÜ için “Sağlık ve Moleküler- Hücresel Mühendislik” ihtisaslaşma alanı olarak belirlenmiştir. Buna bağlı olarak Genetik ve Biyomühendislik Bölümü açılmıştır. Bölümümüz, 3 Öğretim Üyesi ve 12 Araştırma Görevlisi ile akademik kadro çalışmalarına hızla devam etmekte olup 2018 yılında %100 İngilizce eğitim ile ilk öğrencilerini almayı planlamaktadır.

 

 

VİZYONUMUZ “Bilimsel İlkelere Uygun Eğitim ve Araştırma Birimi Olmak

“Genetik ve Biyomühendislik” Bölümü olarak, genç ve dinamik akademik kadromuz ile modern araştırma olanaklarını kullanarak hem ulusal hem de uluslararası düzeyde üstün nitelikli bilimsel araştırmalar yapmayı ve bilimsel ilkelere uygun bir eğitim ve araştırma birimi olmayı hedeflemekteyiz.

MİSYONUMUZ “Yenilikçi Bilim İnsanları Yetiştirmek

Hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, etik ilkelere duyarlı, sosyal sorumluluk bilinci yüksek, toplumsal ihtiyaçlara çözümler üretmeyi hedefleyen, araştırma ve geliştirmeye önem veren yenilikçi bilim insanları yetiştirmek. Bununla birlikte, yeni bakış açıları, kavramları ve teknolojileri üretebilen, bilgiye ulaşmayı ve bilgiyi faydalı biçimde kullanmayı bilen, endüstri ve kamuda lider pozisyonlara yükselecek biyomühendisleri yetiştirmek ve multidisiplinler araştırmalar ile bilime katkıda bulunmak.

 

 

Genetik ve Biyomühendislik bölümü, yaşam bilimlerinin en önemli alt dallarından birisi olan genetiğin, temel mühendislik ve malzeme birimleri ile birleştirilmesiyle modern biyolojinin mekanizmalarını aydınlatmayı amaçlayan Moleküler Biyoloji, Biyoteknoloji, Biyoinformatik, Biyomedikal Mühendisliği ve Doku Mühendisliği gibi çalışma alanlarına sahip olan multidisipliner bir bölümdür.

Önümüzdeki yıllarda mühendislik, biyolojik ve tıbbi bilimlerin birleşiminden ortaya çıkan gelişmiş tanı ve ileri tedavi teknolojilerinin, kişiye özgü ilaç tasarımlarının, genomik tedavilerin, yapay doku ve organlar gibi ileri atılımların; insanların daha uzun, daha sağlıklı ve daha efektif bir yaşam sürmesine yardımcı olması beklenmektedir. Dünyadaki bu gelişmelere paralel olarak Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü, tıp ve biyolojiyi mühendislik bakış açısıyla kucaklayan ve mühendislik ilkelerini tıbbi sorunlara ve biyolojik sistemlere uygulayan eğitim ve araştırma programlarını içeren bir bölüm olmayı hedeflemektedir. Üniversitemizin sunduğu işbirlikçi ve bütünleşik çevre, geleceğin Biyomühendislerine ve öğretim üyelerine multidisipliner ders programı ile araştırma ve ileri teknoloji olanakları sunacaktır. 

 

 

Bölümün temel amacı; matematik, fizik ve kimya gibi temel bilimlerde sağlam bir altyapıya sahip, temel biyomühendislik, moleküler biyoloji ve genetik bilimlerinin konularına hakim ve bunların çeşitli alt dallarında teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılmış, toplumsal ihtiyaçlara çözümler üretmeyi hedefleyen, biyolojik olayları mühendislik perspektifinden değerlendirebilen, araştırma ve geliştirmeye önem veren ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş yüksek donanımlı, problem çözme kabiliyeti yüksek ve sorumluluk üstlenebilen ve biyolojik olayları mühendislik perspektifinden değerlendirebilen biyomühendisler yetiştirmektir.

Çalışma Alanları

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü;

 • Genetik Mühendisliği,
 • Biyoproses Mühendisliği,
 • Biyoteknoloji,
 • Biyoinformatik,
 • Biyomedikal mühendisliği, 
 • Doku Mühendisliği,
 • Kanser Moleküler Biyolojisi,
 • Moleküler Evrim,
 • Hücre Kültürü,
 • Kök Hücre,
 • Biyonanoteknoloji,

gibi çok çeşitli çalışma alanlarına sahiptir.

İş Olanakları

Genetik ve Biyomühendislik programından mezun olan öğrencilere “Biyomühendis” unvanı verilir.

 

 • Yurt içinde ve yurt dışındaki üniversitelerde akademisyen olarak,
 • Hastanelerde, kliniklerde, genetik tanı ve tedavi merkezlerinde,
 • Gıda ve tarım sektörlerinde,
 • Biyoloji ve tıp birimlerinin faaliyet gösterdiği sanayi alanlarında,
 • Biyoteknolojik çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlarda (aşı, hammadde ve ilaç gibi ürünlerin üretiminin ve kalite kontrolünün yapılmasında),

çalışabilirler.

Yakın gelecekte, gelişen teknoloji ile birlikte biyomühendislere duyulan ihtiyacın daha da artmasıyla birçok farklı alanda iş imkanı ortaya çıkacaktır.

Eski Site