Bölüm Hakkında

 

Endüstri Mühendisliği Bölümü Genel Bilgiler

Programın Tarihçesi :

Endüstri Mühendisliği Bölümü ilk olarak Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı Alanya Mühendislik Fakültesi’nde 2013/2014 eğitim öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır. Üniversitemizin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 31 Mart 2015 tarihinde kabul edilen ve 23 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 6640 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna” uyarınca, 2809 sayılı kanuna eklenen “Ek Madde 161” gereğince Antalya’nın Alanya ilçesinde kurulması ile birlikte Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ne bağlanmıştır. 

Programın Amacı :

Bölümümüzün amacı;  Üretim ve hizmet sektörlerinin gereksinimlerine cevap verebilecek şekilde sistem tasarımı ve optimizasyon yaklaşım ve yöntemlerine hakim, sürekli öğrenmeye ve inovasyona açık, bilim ve teknoloji konularında kendini güncelleyen ve öğrenmeyi öğrenen, Endüstri Mühendisliği’nin uygulama alanları hakkında sektörü yönlendiren, önemini vurgulayan ve bilinirliğini arttıran Endüstri Mühendisleri yetiştirmektir.

Eğitim öğretim sistemi:

Bölümümüzde dört yıllık lisans eğitimi sunulmaktadır. Yıllık eğitim programı, güz yarıyılı ve bahar yarıyılı olmak üzere toplam iki dönemden oluşmaktadır. Dört yıllık bir lisans programı toplamda sekiz dönemde tamamlanmaktadır. Bölümümüzde, geçerli lisans eğitimi sonrası, ana bilim dallarında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verilecektir.

 

Kontenjan, Taban ve Tavan Puanları

Bölümümüzün kontenjanı 2017 yılında 50 + 2 kişi olup MF-4 puan türünde öğrenci almaktadır. Bölümümüze geçmiş yıllarda giriş yapılan puanlar ve kontenjanları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

Neden Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği, sistem yaklaşımıyla mühendislik bilimleri ve sosyal bilimlerin entegrasyonunu sağladığı için diğer bölümlerden ayrılmaktadır. Bu özelliği ile her sektörün üretim ve yönetimle ilgili karşılaştığı problemlerin çözümünde kilit rol oynamaktadır.

E_F_2

Endüstri Mühendisliği insan, makina ve malzemeden oluşan bütünleşiksistemlerin tasarımı, geliştirilmesi ve kurulması ile ilgilenir. Bu tür sistemlerden elde edilecek sonuçların belirlenmesi, kestirilmesi ve değerlendirilmesinde matematik, fizik ve sosyal bilimlerdeki özel bilgi ve beceriyi mühendislik  tasarımının ilke ve yöntemleriyle birleştirerek kullanır.

19. yüzyılda bilim ve mühendislik alanındaki gelişmelerin yanısıra buhar gücünün etkisinin artması sonucunda 1. Endüstri Devrimi gerçekleşmiştir.Endüstri devriminin ile birlikte planlama, örgütleme ve yönlendirmesi daha zor olan ve yönetimi için özel beceriler gerektiren üretim sistemleri geliştirilmeye başlanmıştır.Böylece insan, makina, malzeme ve paradan oluşan sistemlerin tasarım, geliştirme ve kuruluşuyla ilgilenecek ve özellikle sistemin insan boyutuna da önem verecek bir mühendislik dalına gereksinim duyulmaya başlanmıştır. Bu gereksinim sonucunda endüstri mühendisliği konusunda çalışmalara başlanmıştır

Endüstri Mühendislerinin çalışabileceği iş alanları ve sektörler oldukça fazladır.

Bankacılık Sektörü: Endüstri mühendisleri bankacılık sektöründe oldukça fazla yer bulmaktadır. Bankalarda müfettiş yardımcısı ya da genel müdürlük ve şubelerde KOBİ bankacılığı, risk yönetimi, satış ve pazarlama gibi alanlarda iş bulabilmektedirler.

Yazılım Sektörü: Yazılım sektörü endüstri mühendisliğinin yıldızının parladığı bir bölümdür. Endüstri mühendisi iseniz yazılım sektöründe iş bulmanız pek de zor değildir. Yazılım analisti, iş analisti, yazılım testçisi gibi işlerde genelde endüstri mühendisleri tercih edilmektedirler.E_F_1 Otomotiv Sektörü: Otomotiv sektöründe üretim planlama, satınalma, tedarik, lojistik gibi alanlarda çalışılmaktadır.

Hızlı Tüketim Malları Sektörü: Son yıllarda çok rağbet gören ve büyük bir öneme sahip bir sektördür. Kola, çikolata, cips gibi gündelik tüketilen ürünleri üreten ve satan, PG, Unilever, Ülker, Eti, Pepsi, CocaCola gibi firmalarda üretimden satışa birçok alanda çalışılabilir.

Danışmanlık Sektörü: Danışmanlık sektörü Endüstri Mühendisleri için oldukça popüler bir sektördür. İş analisti vb. gibi görevlerde çalışmaktadırlar.

Kamu Sektörü: Endüstri Mühendisleri devlette de oldukça fazla çalışma imkanı bulmaktadır. Rekabet Kurumu, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, KOSGEB,EPDK, BTK, TİB gibi birçok kamu kurumunda endüstri mühendisleri görev almaktadır.

 

Mezunların İş İmkânları ve Çalışma Alanları

Mal veya hizmet üretiminin gerçekleştirildiği tüm sektörlerde Endüstri Mühendisleri istihdam edilebilmektedir. Otomotiv sektöründen turizm sektörüne, tarım sektöründen finans sektörüne, sağlık sektöründen yazılım sektörüne, tekstil sektöründen lojistik ve perakende sektörüne uzanan çok geniş bir yelpazede iş bulma imkanı mevcuttur.

Endüstri Mühendisliği Bölümü, mühendislik bölümleri içinde en geniş çalışma alanına ve yüksek iş bulma potansiyeline sahip bölüm olarak yer almaktadır.

Hizmet veya mal üretimin gerçekleştirildiği özel sektör firmalarında ve kamu kurumlarında Endüstri Mühendisi’nin katkı sağladığı başlıca alanlar şu şekildedir:

 • Verimliliğin arttırılması
 • Kalitenin iyileştirilmesi
 • Üretkenliğin arttırılması
 • Maliyetin düşürülmesi
 • İş sağlığı ve güvenliğinin iyileştirilmesi
 • İnsana uygun ortamların tasarlanması
 • Lojistik ve satın almanın yönetimi
 • İnsan kaynaklarının yönetimi
 • Bilişim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi
 • Yatırım kararlarının alınması
 • İnovasyonun yönetimi
 • Çevre dostu ve sürdürülebilir sistemlerin tasarlanması/uygulanması

 

Eski Site