Bölüm Hakkında

   

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Genel Bilgiler

 

Programın Tarihçesi:

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans Programı 2018 yılında ilgili YÖK kararı ile açılmış olup, 2018-2019 öğretim yılında 60+10 (yurtdışı kontenjanı) öğrenci alarak öğretime başlayacaktır. Bölümümüz %100 İngilizce eğitim verecektir.

            

Programın Amacı:

 

Programın amacı, analitik düşünen, temel mühendislik bilgileri ile donanmış, tasarım yapabilen, mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip, milli ve milletlerarası kuruluşların her kademesinde başarılı çalışmalarıyla kendini kabul ettirebilen, öncelikle ülkesine ve tüm insanlığa yararlı mezunlar yetiştirmektir.

            

Eğitim Öğretim Sistemi:

Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programı, 1 yıl İngilizce hazırlık ve 4 yıl mühendislik eğitimi olmak üzere toplam 5 akademik yıldır. İngilizce yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenciler, hazırlık sınıfı okumadan doğrudan birinci sınıftan başlarlar

 

Lisans programının ilk iki yılında mühendisliğe giriş, temel bilim ve temel mühendislik dersleri ağırlıklı olarak verilir. Sonraki iki akademik yılda ise Elektrik-Elektronik mühendisliği alan dersleri ve laboratuvar uygulamaları ağırlıklıdır. Öğrencilerimiz kendi ilgi ve yetkinliklerine göre bu seçmeli alan derslerini seçebilmektedirler. Bölümümüz dersleri araştırma ve projelere dayalı yenilikçi bir yaklaşımla yapılandırıldığından, öğrencileri gerçekçi mühendislik ve tasarım problemleri ile eğitmeyi amaçlar.

 

Lisans programımız öğrencilerimize, insani ve toplum bilimlerine yönelik alan dışı seçmeli dersler alma imkânı sunarak, ilgi duydukları farklı alanlarda gelişmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

 

Dört yıllık lisans programımızı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Elektrik Elektronik mühendisliği lisans diploması almaya ve Elektrik Elektronik Mühendisi unvanı almaya hak kazanırlar.

             

Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Faaliyet Alanları

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Nedir:

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 100 yılı aşkın bir süredir giderek artan bir hızda hayatımızın her alanına girmiş ve birçok yeni alanın doğmasına neden olmuş bir mühendislik dalıdır.

Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin faaliyet alanları Elektrik Mühendisliği ve Elektronik Mühendisliğinin faaliyet alanlarını kapsar. Elektrik Mühendisliği, Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı, işlenmesi, güç sistemleri ve elektrik makineleri ile ilgilenir. Elektronik Mühendisliği ise elektronik ve haberleşme teknolojileri gibi alanlarla ilgilenir.

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı, akıllı şebekeler, elektrik makineleri, güç sistemleri, elektronik cihaz ve devreler, haberleşme sistemleri, elektromanyetik sistemler, biyomedikal sistemler, bilgi ve işaret işleme sistemlerini kapsayan, bir mühendislik dalıdır. Bu sistemlerin tasarımı, projelendirilmesi, gerçekleştirilmesi, izlenmesi, korunması, kontrolü, ekonomisi ve yönetilmesi ile ilgili bilimsel ve teknolojik konular da Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanına girer.

Elektrik-Elektronik Mühendislerinin İstihdam Alanları:

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunları, enerji, elektronik, bilişim teknolojileri, haberleşme, tıp elektroniği, savunma sanayi, inşaat ve otomotiv gibi pek çok sektörde, çeşitli pozisyonlarda, kolaylıkla kariyer fırsatları bulabilmektedir.

 

Bazı kamu ve özel sektör kuruluşları arasında, TEDAŞ, AK-SA Elektrik, ABB Elektrik, Schneider Elektrik, Arçelik, Bosch, Sony, LG, Samsung, Vestel, Dell, Asus, Casper, Türk Telekom, Turkcell, Avea, Epsilon, Siemens, Aselsan ve Havelsan, Mercedes, Honda ve Toyota sayılabilir.

 

Elektrik-Elektronik Mühendislerinin Görevleri:

 

Elektrik-Elektronik mühendislerinin başlıca görevleri (ki çalıştıkları sektöre ve bu sektördeki pozisyonlarına göre değişiklik gösterebilir) genel olarak: Çalışma planı hazırlamak ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, üretim aşamasında işlemlerin kusursuz yürütülmesini sağlamak, ürünün kalite değerlendirilmesini yapmak, tesiste projelendirme ve koordinasyonu sağlamak, işletmelerde kendi sorumluluğundaki sistemin güvenilir ve etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak, malzeme ve donanım alımında ve satışında teknik danışmanlık yapmak ve gerekli kontrolleri yapmak, tesisteki Elektrik-Elektronik sistemlerin arıza tespiti ve giderilmesi ve periyodik bakımlarının yapılması, ARGE faaliyetleri ve yeni ürünler geliştirilmesi ya da var olan ürünlerin iyileştirilmesi ile ilgili fikirler üretmek ve gerekli altyapının oluşturulması olarak sıralanabilir.

 

Eski Site