Bölüm Hakkında

 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Genel Bilgiler

Tarihçesi:

2016-2017 Akademik yılında lisans eğitimine başlamıştır. Bölümümüz 2018-2019 Akademik Yılından itibaren Lisans programına yeni öğrencilerini İngilizce eğitim vermek üzere kabul edecektir.

Amacı:

Bölümümüz güncel, çağa ayak uyduran ve öğrenci odaklı bir lisans programı olan Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı ile analitik ve sistematik düşünebilen temel mühendislik kavramlarına hakim, alanında yenilikçi, yeni teknolojilere hızla ayak uydurabilen ve sosyal yönü kuvvetli mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Lisans Programı:

Eğitim dili İngilizce’dir. İngilizce yeterliliğe sahip öğrenciler lisans programına doğrudan başlar, İngilizce yeterliliğe sahip olmayan öğrenciler bir yıllık hazırlık eğitimini tamamladıktan sonra lisans programına başlar.

Lisans programımız 4 akademik yıl ya da 8 dönem/yarıyıldır. Lisans programının ilk iki yılı itibariyle mühendisliğe intibak, temel mühendislik ve temel bilgisayar mühendisliği dersleri ağırlıklı olarak verilir. Sonraki iki akademik yıl ise bilgisayar mühendisliği alan dersleri ağırlıklıdır. Söz konusu derslerden zorunlu alan dersleri ile öğrencilerin alana hem teorik hem pratik seviyede hakimiyet sağlaması amaçlanırken zorunlu teknik seçmeli alan dersleri ile geniş bir spektruma yayılmış alanlardan ilgi duydukları ve çalışmak istediklerine yönelebilmeleri hedeflenmiştir.

Lisans programımız ayrıca insani ve toplum bilimlere yönelik alan dışı seçmeli dersler ile öğrencilerimizin ilgi duydukları farklı alanlarda gelişmelerini ve faaliyetlerini sürdürebilmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Bununla beraber, programımızda bazı insani ve toplumsal bilimler odaklı ve günümüz mühendislerinin donanımlarında bulunması beklenen Mühendislik Etiği, İş Sağlığı ve Güvenliği, Girişimcilik ve İnnovasyon gibi alanlara yönelik zorunlu dersler de yer almaktadır.

 Dört yıllık lisans programımızı başarıyla tamamlayan öğrenciler, bilgisayar mühendisliği lisans diploması almaya ve Bilgisayar Mühendisi ünvanı almaya hak kazanır.

 

Mezunların İş İmkanları ve Çalışma Alanları

Programdan mezun olan öğrenciler, yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer yapabilecekleri gibi piyasadaki bilgisayar mühendisliği ve bilgi teknolojileri altyapısı gerektiren tüm pozisyonlarda çalışabileceklerdir. Bu bağlamda mezunlar donanım tasarım ve üretimi, yazılım tasarımı ve üretimi, veri tabanı tasarım ve programlaması, sistem analizi, ağ mühendisliği, ağ programcılığı, bilgisayar oyunları tasarım ve programlaması, mobil uygulama tasarım ve programlaması, veri madenciliği ve benzeri pek çok güncel bilgi teknolojileri pozisyonlarında görev alabileceklerdir. Piyasada bu pozisyonlar için ciddi bir talep mevcuttur. Bunun en somut göstergesi hemen hemen tüm firmaların bir bilgi işlem departmanı olması ve bu departmanlarda bilgisayar mühendislerinin yoğun olarak çalışmasıdır. Ayrıca ülkemizdeki ve dünyadaki çıkış yapan tüm sektörlerdeki firmalar incelendiğinde bunların ciddi bir kısmının bilgi teknolojileri ağırlıklı firmalar olduğu göze çarpmaktadır. Son 20 yılda yurtiçinde ve yurtdışında en büyük istihdam ve gelir yaratan firmalar arasında bilgi teknolojileri üzerinde çalışan firmalar öne çıkmaktadır.

 

Neden Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği 20. yüzyılda uygulamalı matematik ve elektronik mühendisliği alanlarından doğan, ve hızla gelişen genç bir bilim dalıdır. Günümüzde bilgisayar ve bilgisayar tabanlı teknoloji hayatın her alanına girmiş olup, pek çok alanda vazgeçilmez bir gereksinim haline gelmiştir. Bu durum, bilgisayar mühendislerine ihtiyacı arttırmış ve bilgisayar mühendisliği, günümüzün en popüler mesleklerinden birisi haline gelmiştir.

  

bilgisyar_muh_giris_1

Bilgisayar Mühendisliği 20. yüzyılda uygulamalı matematik ve elektronik mühendisliği alanlarından doğan, ve hızla gelişen genç bir bilim dalıdır. Günümüzde bilgisayar ve bilgisayar tabanlı teknoloji hayatın her alanına girmiş olup, pek çok alanda vazgeçilmez bir gereksinim haline gelmiştir. Bu durum, bilgisayar mühendislerine ihtiyacı arttırmış ve bilgisayar mühendisliği, günümüzün en popüler mesleklerinden birisi haline gelmiştir.

Bilgisayar Mühendisliği temel olarak bir problemin çözümünde gerekli analizleri yapma, çözüme yönelik sistemi tasarlama, geliştirme, gerçekleme, sınama ve üretme adımları ile ilgilenir.

Bilgisayar Mühendisliğinin hızla gelişen bir bilim dalı olması sebebi ile, mezunlarının yeni sistemlere ve teknolojilere hızla adapte olabilen, kendilerini yenileyebilen mühendisler olmaları önem taşımaktadır. Dolayısı ile, bilgisayar mühendisliği eğitiminde, mezunların temel kavramlara, teorik ve pratik bilgilere hakim olmalarının yanı sıra, araştırma ve bilgiye ulaşma yöntemleri üzerine de deneyim kazanmaları hedeflenmektedir. 

 Bilgisayar Bilimleri  

Ülkemizde Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde çoğunlukla, hem yazılım hem donanım konularını içeren, bilgisayar bilimlerinin tamamını kapsayan bir eğitim verilmektedir. Bu eğitimin dünyadaki uygulamalarında ise ‘Bilgisayar Bilimleri’ ve ‘Bilgisayar Mühendisliği’ bölümleri ayrı ayrı karşımıza çıkabilmektedir. Bilgisayar Bilimlerinin içerisinde yer alan Yazılım Mühendisliği de özellikle yazılım ve yazılım süreçleri ile ilgilenen bir bilim dalıdır.

 Bilgisayar mühendisliğinin alt alanları:

  • Algoritmalar ve veri yapıları
  • Programlama dilleri
  • Bilgisayar Mimarisi
  • Bilimsel hesaplama
  • İşletim sistemleri
  • Bilgi ver veri yönetimi
  • Grafik, görüntüleme ve Çokluortam
  • Bilgisayar Ağları
  • Akıllı Sistemler

bilgisyar_muh_giris_2

 

İstihdam Olanakları

Bilgisayar Mühendisliği mezunları, yönetim, eğitim, endüstri ve ticaret alanlarında faaliyetgösteren çeşitli kamu kuruluşları ve özel kuruluşlarda, bankalarda, bilgisayar donanımı ve yazılımı hazırlayan firmalarda, enformasyon ve ağ güvenliği uzmanı, yazılım tasarımcısı, sistem analisti, yazılım mühendisi, sistem mühendisi, internet mühendisi olarak çalışabilmektedir.

Eski Site