2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİNDE STAJ YAPMASI GEREKEN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Döneminde Staj Yapacak Öğrencilerimizin sıkça sorduğu sorular Staj Esaslarının ilgili maddelerine dayanarak beş (5) ana başlık altında toplanarak aşağıda belirtilmiştir.

 

Fakülte Staj Esasları 24.03.2021 tarih ve 07/50 sayılı Üniversitemiz Senato Kararı ile güncellenmiştir.

 

1. YAZ DÖNEMİNDE STAJ HAKKINDA GENEL BİLGİ ALABİLİR MİYİM?

 

STAJ ÖNCESİ

 

Staj Esaslarının ilgili maddeleri gereğince, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı yaz döneminde staj başvuruları aşağıda belirtilen süreler içerisinde ve belirtilen dönemler için yapılacaktır. 

Aşağıda belirtilen başvuru süresinde ve belirtilen dönemler için yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

2021 Yaz Dönemi Staj Takvimi

 

1.Dönem

Staj Dönemi

Son Başvuru Tarihi

Staj Yapılabilecek Tarih Aralığı

1.Dönem

01.06.2021

14.06.2021-31.07.2021

 

2.Dönem

Staj Dönemi

Son Başvuru Tarihi

Staj Yapılabilecek Tarih Aralığı

2.Dönem

12.07.2021

01.08.2021-31.08.2021

 

Yukarıda belirtilen dönemlerde staj yapacak öğrencilerin Staj Üst Yazı BelgesiStaj Taahhütnamesi (Covid 19 Salgınına Karşı Gerekli Tedbirlerin Alınacağına Dair) ve ilgili bölüm başkanlıklarınca istenilen diğer evrakları düzenleyerek son başvuru tarihi mesai bitimine kadar muhendislik.staj@alanya.edu.tr adresine  elektronik ortamda ve PDF formatında göndermeleri, ayrıca Öğrenci Bilgi Sisteminde “Ders ve Dönem İşlemleri” kısmında bulunan “Staj Başvurusu” alanına staj bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeleri gerekmektedir.  

Evrakların eksiksiz olarak muhendislik.staj@alanya.edu.tr ulaşmasına ve Öğrenci Bilgi Sisteminde “Ders ve Dönem İşlemleri” kısmında bulunan “Staj Başvurusu” alanına staj bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde girilmesine takiben bölüm başkanlıklarından uygunluk onayı alınacak ve sigorta giriş işlemleri yapılacaktır. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi staj başlangıç tarihinden üç gün öncesine kadar öğrenci bilgi sisteminde kayıtlı e-posta adreslerine elektronik ortamda gönderilecektir.

 

STAJ SONRASI

 

Staj yapan öğrencilerin staj yaptıkları her ay için ayrı ayrı olacak şekilde Puantaj düzenlemeleri ve her ay sonunda ve staj bitiminde muhendislik.staj@alanya.edu.tr adresine en geç üç (3) gün içinde elektronik ortamda ve PDF formatında göndermeleri gerekmektedir.

Staj Değerlendirmelerinin yapılabilmesi için Staj Defteri ve Staj Değerlendirme Formu’nun 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı güz dönemi başladıktan sonra otuz (30) gün içerisinde öğrenci işleri birimine şahsen ya da posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir.  

 

2. STAJIMI PROJE ÖDEVİ OLARAK YAPABİLİR MİYİM?

 

KİMLER PROJE ÖDEVİ ŞEKLİNDE STAJ YAPABİLİR?

 

Fakülte Staj Esaslarının ilgili maddeleri gereğince ve Covid 19 Pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle, mezun olabilmesi için tüm şartları yerine getirmiş sadece stajı kalan öğrenciler, bölüm başkanlıklarının belirlediği konularda ve bölüm başkanlıklarının denetim ve onayıyla, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı yaz döneminde Proje Ödevi şeklinde staj yapabileceklerdir.

 

Stajlarını proje ödevi şeklinde yapmak isteyen öğrencilerin, aşağıda belirtilen başvuru tarihlerinde muhendislik.staj@alanya.edu.tr adresine elektronik ortamda Proje Ödevi Başvuru Dilekçesi göndermeleri gerekmektedir.

 

2021 Yaz Dönemi Proje Ödevi Takvimi

 

Son Başvuru Tarihi

Proje Ödevi Yapılabilecek Tarih Aralığı

Bölüm Başkanlığı Tarafından Son Değerlendirme Tarihi

01.07.2021

12.07.2021-31.08.2021

30.09.2021

 

Proje Ödevi başvuruları kabul edilecek öğrencilerin listesi 09.07.2021 tarihinde fakültemiz web sayfasından yayınlanacak olup, kabul edilen öğrencilerin danışman öğretim elemanlarıyla iletişime geçmeleri gerekmektedir.

 

3. YAZ DÖNEMİ DIŞINDA STAJ YAPABİLİR MİYİM?  

 

YAZ DÖNEMİ DIŞINDA KİMLER STAJ YAPABİLİR?

 

Fakülte Staj Esasları ilgili maddeleri gereğince, Staj, esas olarak eğitim‐öğretim faaliyetlerinin yapılmadığı; Yaz Döneminde yapılır. Öğrenci Eğitim‐Öğretime devam ettiği sürece staj yapamaz. Ancak derslerini tamamlamış ve mezuniyet için sadece staj eksiği kalmış olan öğrenciler, ikinci öğretimde öğrenim gören öğrenciler ve derslerini tamamlamış fakat başarısız olduğu dersler dolayısıyla aktif dönemde ders kaydı olan öğrenciler derslere devam zorunlulukları olmamak kaydıyla Bölüm Staj Komisyonu’nun uygun görüşü ile akademik takvimdeki dönem içinde (aynı ay içinde başlayıp bitirmek koşuluyla) stajlarını yapabilirler.

                  

STAJ ÖNCESİ

 

Yukarıda belirtilen şartları sağlayan öğrenciler, Staj Üst Yazı BelgesiStaj Taahhütnamesi (Covid 19 Salgınına Karşı Gerekli Tedbirlerin Alınacağına Dair) ve ilgili bölüm başkanlıklarınca istenilen diğer evrakları düzenleyerek 20 gün öncesinden muhendislik.staj@alanya.edu.tr adresine  elektronik ortamda ve PDF formatında göndermeleri, ayrıca Öğrenci Bilgi Sisteminde “Ders ve Dönem İşlemleri” kısmında bulunan “Staj Başvurusu” alanına staj bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeleri gerekmektedir. 

Evrakların eksiksiz olarak muhendislik.staj@alanya.edu.tr ulaşmasına ve ayrıca Öğrenci Bilgi Sisteminde “Ders ve Dönem İşlemleri” kısmında bulunan “Staj Başvurusu” alanına staj bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde girilmesine takiben bölüm başkanlıklarından uygunluk onayı alınacak ve sigorta giriş işlemleri yapılacaktır. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi staj başlangıç tarihinden üç gün öncesine kadar öğrenci bilgi sisteminde kayıtlı e-posta adreslerine elektronik ortamda gönderilecektir.

 

STAJ SONRASI

 

Staj yapan öğrencilerin staj yaptıkları her ay için ayrı ayrı olacak şekilde Puantaj düzenlemeleri ve her ay sonunda ve staj bitiminde muhendislik.staj@alanya.edu.tr adresine en geç üç (3) gün içinde elektronik ortamda ve PDF formatında göndermeleri gerekmektedir.

Staj Değerlendirmelerinin yapılabilmesi için Staj Defteri ve Staj Değerlendirme Formu’nun staj bitiminden sonra (30) gün içerisinde öğrenci işleri birimine şahsen ya da posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir. 

 

4. YURTDIŞINDA STAJ YAPABİLİR MİYİM?

 

KİMLER YURTDIŞINDA STAJ YAPABİLİRLER?

 

Fakülte Staj Esaslarının ilgili maddeleri gereğince, Uygun staj yeri bulma sorumluluğu tümüyle öğrenciye aittir. Öğrenciler, yurt içinde veya yurt dışında Bölüm Staj Komisyonu tarafından uygun görülen kamu ve/veya özel sektöre ait işletmelerde staj yapabilirler. Yurt dışında staj yapacak öğrenciler, staj yapacakları ülkenin mevzuatları çerçevesinde iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta yaptırmak ve bu konuda staja başlamadan önce Fakültemize Sigorta Taahhüt Dilekçesi vermek zorundadırlar. Yurt dışında staj yapacak öğrencilerin iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortaları Fakültemiz sorumluluğunda değildir.

 

STAJ ÖNCESİ

 

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı yaz döneminde yurtdışında staj yapacak öğrenciler. 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar dönemi sona erdiği tarihten başlayarak 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılının başlayacağı tarihe kadar dönem kısıtlaması olmadan istedikleri tarihlerde staj yapabilirler. 

Yukarıda belirtilen dönemde yurtdışında staj yapacak öğrencilerin Staj Üst Yazı BelgesiSigorta Taahhüt Dilekçesi (İlgili ülkenin mevzuatları çerçevesinde iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta yapılacağına dair),  Staj Taahhütnamesi (Covid 19 Salgınına Karşı Gerekli Tedbirlerin Alınacağına Dair) ve ilgili bölüm başkanlıklarınca istenilen diğer evrakları düzenleyerek 20 gün öncesinden muhendislik.staj@alanya.edu.tr   adresine  elektronik ortamda ve PDF formatında göndermeleri, ayrıca Öğrenci Bilgi Sisteminde “Ders ve Dönem İşlemleri” kısmında bulunan “Staj Başvurusu” alanına staj bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeleri gerekmektedir. 

 

STAJ SONRASI

 

Yurt dışında staj yapan öğrencilerin puantaj göndermelerine gerek yoktur.

Staj Değerlendirmelerinin yapılabilmesi için Staj Defteri ve Staj Değerlendirme Formu’nun 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı güz dönemi başladıktan sonra otuz (30) gün içerisinde öğrenci işleri birimine şahsen ya da posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir. 

 

5. YAZ OKULU VE STAJ AYNI ANDA YAPILABİLİR Mİ?

 

Esas olarak staj ve yaz öğrenimi aynı anda yapılamaz fakat öğrenciler belirlenmiş olan staj dönemlerinin dışına çıkmamak, staj esaslarının ilgili maddelerinde belirtilen devamsızlık süresini aşmamak kaydıyla ve Bölüm Staj Komisyonun onayıyla yaz öğrenimi ve stajlarını aynı dönemde yapabilirler. Mücbir sebeplerle Yaz Öğretiminin uzaktan öğretim yoluyla yapılmasından dolayı devam zorunluluğunun olmadığı durumlarda Fakülte Staj Komisyonunun teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile Yaz Öğretimi ve Staj aynı dönemde yapılabilir.

Yukarıdan belirtilen hususlar çerçevesinde, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı yaz döneminde Üniversitemizde ya da diğer yükseköğretim kurumlarında devam zorunluluğunun olmadığı uzaktan öğretim yoluyla yapılacak yaz öğretimi derslerini alacak öğrenciler, staj esasları madde 11’de belirtilen %10 devamsızlık sınırını aşmamak kaydıyla staj ve yaz öğretimini aynı anda yapabilirler. 

Eski Site